Storingcode: 2P

Temperatuur veiligheidssensor stijgt te snel

Draai de helft van alle radiatoren open. Herstart de ketel. Doet de ketel het weer?

Ga terug