Energiebespaarlening

Investeer slim met de Energiebespaarlening

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen. Sinds 21 januari 2014 is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Warmtefonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd. 

Energiebesparende maatregelen

Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Denk aan het isoleren van de woning of de aanschaf van een HRe-ketel of een zonneboiler. Ook zonnepanelen horen tot de mogelijkheden. Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor maximaal 75% van de lening gebruikt mag worden. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen. De lening kan gebruikt worden voor 14 energiebesparende maatregelen. 

Hoe kunt u energiebesparen?

Rentepercentage Energiebespaarlening

Woningeigenaren kunnen hier de lening aanvragen. De annuïtaire lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. De rente van de Energiebespaarlening staat vast gedurende de looptijd van de lening.

Voor de berekening van het jaarlijks kostenpercentage kunt u deze tool gebruiken. Het jaarlijks kostenpercentage bestaat uit de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leningsbedrag. Aan de hand van het jaarlijks kostenpercentage kunt u verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken.  Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Een van onze klanten De heer John Spring in ’t Veld, heeft gebruik gemaakt van de energiebespaarlening voor het uitvoeren van vloerisolatie, hr ++ glas en een nieuwe cv-ketel. Bent u benieuwd naar zijn ervaringen?  Bekijk dan onderstaande video.