Informatie Huurcontract open toestel

Veel gestelde vragen

Feenstra heeft de voorwaarden van gehuurde toestellen  aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In het geval van een open toestel wordt een door Feenstra geleverde en gemonteerde CO melder verplicht onderdeel van de huurovereenkomst.
 • De ruimte waar het open toestel hangt moet voldoende veilig zijn om een toestel in onderhoud te houden bij Feenstra.
 • Stellen we voor alle open toestellen verplicht dat deze 1 x in de 12 maanden door Feenstra onderhouden wordt.
 • Is het moment van indexeren verplaatst van 1 juli elk kalenderjaar naar 1 januari.

Voor open toestellen geldt dat deze in open verbinding staat met de ruimte waarin deze is geplaatst. Bij onvolledige verbranding van gas kan koolmonoxide (CO) vrijkomen. Indien CO  in te hoge concentraties de ruimte binnendringt bestaat de kans op koolmonoxidevergiftiging. 

Voor open toestellen geldt dat deze in open verbinding staat met de ruimte waarin deze is geplaatst. Bij onvolledige verbranding van gas kan koolmonoxide (CO) vrijkomen. Indien CO  in te hoge concentraties de ruimte binnendringt bestaat de kans op koolmonoxidevergiftiging.

CO ontstaat door de onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas, kolen, olie en hout.

De eerste vergiftigingssymptomen zijn vermoeidheid en hoofdpijn. Als er een dodelijke concentratie koolmonoxide in een ruimte aanwezig is, raken de aanwezigen snel bewusteloos en worden niet meer wakker. Let op! CO heet ook wel de sluipende moordenaar omdat onze zintuigen het gas niet waar kunnen nemen. 

De opstelruimte is de ruimte waarin het toestel zich in de woning begeeft. Voor open toestellen geldt dat deze in open verbinding staat met de ruimte waarin deze is geplaatst. Bij onvolledige verbranding van gas kan koolmonoxide (CO) vrijkomen. Indien CO  in te hoge concentraties de ruimte binnendringt bestaat de kans op koolmonoxidevergiftiging.

Het bouwbesluit stelt: Het is niet toegestaan een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel in een toilet- of een badruimte of in een stallingruimte voor motorvoertuigen te hebben. In kleine ruimtes met een open verbrandingstoestel kan namelijk snel een gevaarlijke concentratie van schadelijke verbrandingsgassen ontstaan en in een stallingsruimte voor motorvoertuigen kan een open verbrandingstoestel leiden tot brand- of ontploffingsgevaar vanwege de aanwezigheid van licht-ontvlambare (brand) stoffen.

De monteur die het onderhoud uitvoert heeft een opname protocol, waarbij hij kijkt naar de eigenschappen van de ruimte en de ventilatie.

Wij controleren altijd de ruimte waarin een open toestel hangt op onder andere de volgende punten:

 • De opstelruimte van een open toestel heeft roosters voor ventilatie of (een) ventilatieopening(en) in gevel of plafond, die voor beluchting en ontluchting van de ruimte zorgen.
 • Voor goede ontluchting of ventilatie met behulp van een afvoerkaanl dient een doorgang van ca. 120 cm2 gehanteerd te worden.
 • Ventilatieopening in gevel en plafond of ventilatieroosters bij ramen staan open.
 • Toevoer van buitenlucht is niet af te sluiten, bijvoorbeeld door middel van een rooster.
 • De afmeting(en) van de ruimte waar een open toestel hangt en indien van toepassing de aangrenzende ruimte en doorgang worden gecontroleerd.
 • Belasting van het open toestel in de ruimte waarin deze staat opgesteld en of dit binnen de veiligheidseisen valt.

Alle voorschriften en regelingen staan in het laatst uitgegeven Bouwbesluit.

Het onderhoud aan uw toestel door Feenstra verloopt via alle gestelde procedures, certificeringen en strenge normen. Feenstra laat uw (open) toestel na onderhoud in uitstekende staat, goed werkend en veilig achter.

In het geval van een open toestel is het echter niet mogelijk om het ontstaan van een

 • onveilige situatie uit te sluiten. Externe factoren waar Feenstra geen invloed op heeft

kunnen ervoor zorgen dat er toch een onveilige situatie ontstaat, ook bij u thuis. De

 • opstelruimte van een open toestel is voor een groot deel bepalend of een installatie

veilig is. 

Feenstra streeft naar transparante en duidelijke bedrijfsvoering. Als onderdeel van onze dienstverlening hebben we een aantal activiteiten toegevoegd. Deze zijn opgenomen in de nieuwe algemene voorwaarden. 

In het geval van open toestellen hebben we onze dienstverlening verder uitgebreid om de veiligheid van de bewoners nog verder te verhogen.

Zo krijgt u vanaf heden als onderdeel van uw huurovereenkomst

 • Een gecertificeerde Honeywell XC-70 CO melder geleverd en geplaatst
 • Wordt bij elke onderhoudsbeurt de werking van de melder nagelopen, vervangen we batterijen en na de levensduur van 7 jaar vervangen we de CO melder voor een nieuwe
 • Checken we de opstelruimte of deze aan alle eisen voldoet
 • Komen we jaarlijks langs om de veilige werking van uw toestel na te lopen.

De belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden zijn:

 • In het geval van een open toestel wordt een door Feenstra geleverde en gemonteerde CO melder verplicht onderdeel van het service abonnement.
 • De ruimte waar het open toestel hangt moet voldoende veilig zijn om een toestel in onderhoud te houden bij Feenstra
 • Stellen we voor alle open toestellen verplicht dat deze 1 x in de 12 maanden door Feenstra onderhouden wordt.
 • Is het moment van indexeren verplaatst van 1 juli elk kalenderjaar naar 1 januari.

Vindt incasso van uw huurtarief plaatst voorafgaand aan het kwartaal in plaats van in de eerste maand van een nieuw kwartaal.

Nee, de oorspronkelijke duur van het huurcontract blijft gelijk. De contractduur kunt u terug vinden op uw originele huurovereenkomst.

Dat betekent dat er een partij is die de huur voor zijn rekening neemt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren. De algemene voorwaarden van Feenstra geldt voor elk opgeteld toestel.

Nee, bij Feenstra is het niet mogelijk om een nieuw open toestel te huren, of een service contract af te sluiten voor een open toestel dat nog niet in ons klantenbestand zit. Wij bieden klanten veilige alternatieven op basis van gesloten gasoplossingen of elektrische oplossingen. 

Nee, wij bieden klanten veilige alternatieven op basis van gesloten gasoplossingen of elektrische oplossingen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice op 088 8455 000 (lokaal tarief)

Ja, uit veiligheidsoverwegingen stelt Feenstra een goedgekeurde CO-melder verplicht voor situaties waarbij Feenstra het service en onderhoud uitvoert. Feenstra levert en monteert deze CO-melder. 

Nee, Feenstra levert een eigen goedgekeurde CO-melder bij een bij ons gehuurd toestel. Ook bij toestellen die wij onderhouden moet in de ruimte een door Feenstra goedgekeurde melder te hebben hangen. Deze melder voldoet aan de EN50291 -1 normering en de  eisen vanuit de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Niet alle melders voldoen aan deze eisen. Feenstra kan alleen de kwaliteit en veiligheid waarborgen als Feenstra deze zelf levert en onderhoud.

Ja, u kunt de CO melder direct bij de monteur aanschaffen. Vraag er naar bij het volgende bezoek van onze onderhoudsmonteur.

Deze melder voldoet aan de EN50291 -1 normering en de  eisen vanuit de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Het certificaat kan op aanvraag worden verstrekt.

Feenstra informeert u over de reden waarom uw toestel is afgekeurd. Dat krijgt u in een brief bevestigt. Tevens ontvangt u een voorstel voor een veilig alternatief. Als u het alternatief accepteert, regelt Feenstra de vervanging. U heeft in deze situatie contact met één van onze vestigingen. Indien u afziet van het alternatief en de huur bij Feenstra, maken wij een afspraak met u om het toestel op te halen. Het contract wordt hierbij dan beëindigd. Een alternatief kan overigens ook zijn dat u de opstelruimte aanpast voor een veilige werking. Uw toestel blijft dan gewoon hangen en na controle van de veilige opstelruimte blijft Feenstra gewoon het onderhoud uitvoeren. Indien mogelijk kan ook Feenstra de opstelruimte voor uw aanpassen.

Nee, het toestel wordt, in verband met de door Feenstra opgestelde veiligheidsvereisten, altijd gedemonteerd en opgehaald door Feenstra.

Indien er een mogelijkheid is om uw opstelruimte veilig te maken behoort dit tot één van de opties.

Feenstra stelt het plaatsen van een CO melder verplicht. Indien u dit niet wilt gaan we met u in overleg om te bekijken hoe we uw veiligheid kunnen garanderen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een alternatieve gesloten oplossing.

Een prijswijziging geeft u het recht om uw overeenkomst met Feenstra te beëindigen. Houdt u er wel rekening mee dan Feenstra in bepaalde gevallen (zie algemene voorwaarden) het recht heeft het open toestel te demonteren en mee te nemen. 

U kunt uw overeenkomst beëindigen door contact op te nemen met onze klantenservice op telefoonnummer 088 8455 000 kies daarna voor optie 2 + 7.