Menu

Beëindiging huurcontract Huisbeveiliging

Voortijdige beëindiging lopend huurcontract huisbeveiliging


Opzegging voordat de initiële looptijd van de overeenkomst is verstreken, brengt kosten met zich mee.
Wij berekenen u dan een vergoeding in rekening uitgaande van de resterende huurtermijnen zonder daarbij rekening te houden met de kosten van service en onderhoud en/of meldkamer diensten. De vergoeding is afhankelijk van het type product dat u nu huurt en resterende termijnen.

Overzicht vergoeding