Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in gegaan; vanaf dat moment geldt een meldplicht voor datalekken.

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken moeten datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voormalig College bescherming persoonsgegevens, CBP) melden.

Als uw bedrijf persoonsgegevens in opdracht van Feenstra verwerkt en een datalek van deze persoonsgegevens plaatsvindt bij uw bedrijf, of bij de eventueel door u ingeschakelde sub-bewerkers, dient u dit bij Feenstra te melden. 

Melding via online formulier

U kunt een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens aan Feenstra melden door middel van het invullen van het beschikbare formulier en het ingevulde formulier e mailen naar datalekken@feenstra.com. 

Formulier datalek