Corona

Hoe gaat Feenstra om met het Corona-virus (COVID-19)?

Onze collega’s in de buitendienst komen dagelijks op veel verschillende plekken. Bij bewoners thuis, in ketelhuizen van grote panden, zoals verzorgingstehuizen of fabriekscomplexen, maar zij gaan ook naar leveranciers.

Bij Feenstra werken we veilig of we werken niet. Dit betekent dat wij rondom het Corona-virus de nodige maatregelen hebben genomen. Graag informeren wij u hierover. 

Al onze medewerkers zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over de hygiënische maatregelen die zij in acht moeten nemen, over hoe om te gaan met in- en uitgaande reizen, de rol van de huisarts, wat zij moeten doen bij lichte klachten, etc. Hierbij volgen wij uiteraard de adviezen van het RIVM, maar ook nemen wij de specifieke protocollen van onze moedermaatschappij Vattenfall in acht. Zo dienen medewerkers die terugkeren uit de zwaarst getroffen landen, ook wanneer zij terugkeren van privéreizen, 14 dagen thuis te blijven. Tevens leggen wij onze medewerkers op altijd de instructies/richtlijnen van de lokale autoriteiten te volgen.

Instructies aan onze monteurs

Alle geplande afspraken worden uitgevoerd, maar we nemen wel enkele afspraken in acht.
Onze monteurs:

  • Houden afstand met de klant (minimaal 1,5 meter) en schudden geen handen. Graag uw begrip hiervoor.
  • Betreden geen huizen van bewoners die ziek zijn of in quarantaine zijn in verband met het Corona-virus. Zij leggen u uit dat er een nieuwe afspraak kan worden gemaakt zodra de gezondheidsklachten over zijn. Is dit het geval, dan wordt uw adres tevens aan de planner doorgegeven.
  • Nemen contact met de leidinggevende op wanneer zij de gezondheid van de klant niet vertrouwen (koorts, hoesten, kortademigheid bij klant). In het geval van een storing wordt, wanneer de cv-ketel, het ventilatie- of alarmsysteem nog werkt, mogelijk de afspraak verzet. Hetzelfde geldt voor nieuw te plaatsen apparatuur.
  • Nemen, wanneer u gezondheidsklachten heeft en de cv-ketel niet meer werkt, eerst contact met de leidinggevende op om te bespreken of uw woning, conform de procedures bij Feenstra betreden mag worden. Indien dat niet het geval is, dan zoekt Feenstra een oplossing worden voor de situatie. Onze vakmensen zullen in geen geval zonder verdere beschermende maatregelen de woning betreden.
  • Zullen u tot nader order niet meer laten tekenen op de iPad voor de gedane werkzaamheden. Wel leggen zij u uit wat de werkzaamheden zijn geweest. Op de plek waar u normaal gesproken uw handtekening zet, wordt een x en uw postcode en huisnummer ingevuld.
  • Hebben als uitgangspunt u zo goed mogelijk, binnen de gestelde grenzen, van dienst te zijn.

Instructies aan ons klantcontactcentrum

Onze service-medewerkers:

  • Zullen geen afspraken maken voor reparatie of onderhoud bij bewoners indien een van de bewoners in de woning besmet is met het coronavirus. Onze medewerkers zullen hier pro-actief naar informeren.
  • Zullen geen afspraak inplannen zolang er sprake is van een besmetting. Na circa een week nemen wij weer contact met u op om - als het kan - een nieuwe afspraak te maken. Uiteraard kunnen wij ook met u afspreken dat u zelf contact met ons opneemt zodra de situatie is verbeterd.

Persoonlijke hygiëne

  • Onze vakmensen wassen regelmatig hun handen, drogen deze af met papieren handdoekjes en maken regelmatig hun iPad en telefoon schoon.
  • Wanneer zij moeten niezen of hoesten, doen zij dit in hun elleboog.