Menu

Warmtewet

Warmtewet stappenplanPer 1 januari 2014 is de warmtewet van kracht gegaan. De kaders van de wet zijn helder. Een ingrijpende verandering die voor eigenaren van hoogbouw en gestapelde bouw objecten niet is ontgaan. De rol van verhuurder wordt uitgebreid met het leveren van blokverwarming. Dit heeft directe gevolgen voor ketelhuizen met gasgestookte collectieve installaties of stadsverwarming. De wet beschermt de huurder voor te hoge bedragen die de energieleverancier mag berekenen. De warmtewet schrijft ook een boete voor bij uitval van warmte. Reden genoeg om onze klanten hierin bij te staan en een totaaloplossing samen te stellen. 

 

De samenwerking van Feenstra met haar relaties

De ontwikkelingen zijn vroegtijdig gesignaleerd door  vele corporaties, waarvan vele klant bij Feenstra. Individueel allemaal nauw betrokken bij de ingetreden Warmtewet. Bemeterings- en ernergiebedrijven zitten ook gezamenlijk mee aan tafel om eenduidig advies te geven. Corporaties die op korte termijn als energieleverancier juridische, administratieve processen en zelfs technische aanpassingen in ketelhuizen dienen te verrichten. Ista Nederland en Techum zijn specialisten in het verbruiksafhankelijk afrekenen van energie en water in complexen met een collectieve energievoorziening. Feenstra is de specialist en marktleider in het verzorgen van een veilig, comfortabel binnenklimaat in huizen, flats, complexen en kantoren. Dit omvat warmte, ventilatie, isolatie en duurzame verwarmingsoplossingen in onder ander collectieve ketelhuizen. Ook Nuon als energieleverancier komt geregeld bij de corporaties en adviseren inzake de warmtewet. Temeer  een goede reden om gezamenlijk een modulaire totaaloplossing voor onze klanten samen te stellen. De warmtewet garantie!

Hoogbouw en gestapelde bouw in uw woningvoorraad?

Geen enkele woning is hetzelfde en dat geldt ook voor gestapelde bouw. Afhankelijk van de regio in Nederland, bestaat ongeveer een derde van alle verhuureenheden uit hoogbouw. Woningen die warmte en warm water verkrijgen door een collectief ketelhuis, stadsverwarming of blokverwarming dus. Deze huurders betaalden voorheen de geleverde energie aan het energiebedrijf en servicekosten aan de verhuurder. Door de intrede van de warmtewet gaat de corporatie nu deze beide rollen zelf vervullen. Energievoorschoten en eindafrekening worden door de corporatie geincasseerd bij de bewoners.

Ista Nederland en Feenstra lossen dit gezamelijk op

Feenstra neemt u alle zorgen uit handen, waardoor iedereen kan doen waar men goed in is. We zorgen voor een otpimaal rendement van uw collectieve installatie, een remote gebouwenbeheersysteem en Ista Nederland neemt de facturering, incassering en verantwoording van de energieprijs over. U als corporatie bent en blijft uiteraard regisseur.

Overnemen van de 'boeteclausule'

Feenstra is sinds 1947 actief en marktleider van zowel collectieve als individuele verwarmingsoplossingen. Service en onderhoud zit in het DNA van de 800 gecertificeerde monteurs en de interne call center medewerkers. In geval van calamiteit zijn we snel ter plekke met de juiste componenten om een storing te verhelpen. Immers, iedere storing is er een teveel. De warmtewet beschermt de huurder met een compensatie indien de warmtelevering uitvalt. De corporatie dient de huurders deze compensatie te betalen.

Feenstra is bereid om na een uitvoerige inventarisatie van uw ketelhuizen, ook garant te staan voor deze boeteclausule. We noemen dit een warmtewet garantie. Een garantie voor u en uw bewoners voor slechts € 4,50/ VHE per jaar.

Uw rol als energieleverancier

Corporaties dienen conform de wet voorschotnota's en eindafrekeningen versturen. We informeren u graag over de rol als energieleverancier. Om u te helpen met met het vervullen van deze rol, dienen de gebouwen met blokverwarming in uw woningvoorraad te worden geinventariseerd. De experts stellen een volledige effectiviteitsrapportage voor u samen. Hierin wordt niet alleen de technische staat van onderhoud bepaalt, er wordt aangegeven waar en hoe de bemetering dient plaats te vinden, rendements berekeningen bepaalt, energie inkoop geanalyseerd en gecombineerd met uw doelstelling voor het betreffende complex. U weet middels deze uitgebreide heldere rapportage en bespreking met onze experts of u klaar bent voor de warmtewet. De effectiviteitsrapportage zal ook door ons worden gebruikt en bepaalt het overnemen door Feenstra van de boeteclausule uit de warmtewet. U heeft dan niet alleen een optimaal renderend ketelhuis, u voorziet de bewoners van warmte en rekent dit conform de wet af. Uw bewoners en u krijgen direct inzage in het verbruik. 

Maak een afspraak