Menu

Grootschalig onderhoud

Economische en politieke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Voor de corporatiemarkt heeft dit een geweldige impact. Daarnaast wordt er ook een groeiende verantwoordelijkheid bij deze markt neergelegd. Zorgen voor ouderen, zorg en welzijn, sociale woningbouw en dit alles in spectrum van betaalbare woonlasten voor de bewoner. Naast deze uitdagingen dienen de corporaties ook te voldoen aan het convenant welke verplicht om de woningvoorraad in 2020 te verduurzamen naar minimaal een label B niveau. Toenemende lasten worden op de balans opgelegd vanuit de overheid, gecombineerd met dalende inkomsten en verplichte investeringen in het kernbezit.

Kernbezit


Feenstra is in staat om u te helpen met deze uitdagingen. Door het kernbezit in het geheel te bekijken, kunnen we met een integraal advies met u berekenen welke renovaties zorgen voor woonlasten reductie, duurzaam renoveren binnen de afgesproken tijd en budget. Dit alles zorgt voor minimale overlast voor uw bewoners.

Duurzaam renoveren


Feenstra heeft zitting in verschillende branche verenigingen en politieke commissies belast met energetische vraagstukken. We zijn daarom vroegtijdig op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen en beschikbare subsidies.  We willen u hiervan graag op de hoogte stellen om de juiste beslissingen voor uw strategische woningvoorraad te kunnen nemen.

Verlengen van de levensduur van een woning


Er zijn in Nederland veel matig tot slecht geïsoleerde woningen en gebouwen uit de jaren ’50 tot ’70. Het verlengen van de levensduur van een woning of gebouw kan op effectieve wijze door duurzame renovatie. Duurzame renovatie, zoals na-isolatie, bespaart materialen, kosten en voorkomt bouw- en sloopafval. Tegelijk biedt het een goede gelegenheid om deze energiezuiniger en gezonder te maken.

Belastingvoordeel


Naast subsidies kunt u als organisatie tevens in aanmerking komen voor belastingvoordeel wanneer u energiebesparende maatregelen treft. De Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu investeringen (VAMIL) kunnen voor u interessant zijn. We adviseren u graag over de mogelijkheden.