Menu

Preventief onderhoud

Een onderhoudssysteem met een optimale voorspelbaarheid van storingen. Dat is wat Feenstra te bieden heeft als het aan komt op preventief onderhoud. Dit betekent een lagere onderhoudslast voor u als vastgoedbeheerder. Voor uw huurders betekent dit een groter woongenot met zo min mogelijk kans op storingen, omdat ze voortijdig opgespoord worden. Feenstra streeft daarbij naar energiebesparing en duurzaamheid in samenspraak met u. 

Lagere onderhoudskosten

Preventief onderhoud verhoogt het comfort en de veiligheid van een gebouw of de woning, wat de functionaliteit en de betrouwbaarheid enorm verbeterd. Bovendien verlaagt preventief onderhoud de gebruikerslasten van een gebouw of de woning, omdat de inzet van middelen te plannen is. Feenstra beheerst deze werkwijze tot in detail. De bedrijfsprocessen van de service organisatie zijn zo ingericht op basis van de meer dan 800.000 onderhoudscontracten in Nederland.

De belangrijke punten op een rij:

  • U bent verzekerd van een optimaal functionerende verwarmingsinstallatie.
  • Met preventief onderhoud voorkomt u hoge correctieve kosten.
  • U biedt een maximaal woongenot aan uw bewoners.
  • U realiseert besparing op uw meerjaren onderhoudsbegroting en verduurzaamt tegelijkertijd.
  • Uw gehele ketelpark volledig inzichtelijk op woningniveau.

Vaste Feenstra monteurs voor uw organisatie

Feenstra stelt een vast team van monteurs samen voor het consortium. Dit team van experts is woonachtig in uw regio, hebben kennis en ervaring van uw ketelpark en zijn al decennialang werkzaam voor Feenstra. Het vaste team spant zich maximaal in om de werkzaamheden tot volle tevredenheid van de bewoners uit te voeren. Als de bewoners tevreden zijn, voorkomen wij voor beide partijen onnodig ‘gedoe’. Het team kent uw organisatie, uw bewoners waarmee een vertrouwd gezicht en korte communicatielijnen de basis zijn.

Deze service monteurs zijn op de hoogte van uw specifieke cv-ketelpark en bespreken samen met u  de geplande en gerealiseerde werkzaamheden. Het unieke Feenstra aanschrijfproces zorgt ervoor dat uw bewoners ruim van tevoren op de hoogte zijn van de  onderhoudsafspraak. Tijdens deze afspraak zorgt Feenstra, in samen spraak met u, dat er zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijkertijd worden uitgevoerd. Van onderhoud, tot een veilige rookgasafvoer en andere gewenste werkzaamheden. Feenstra spitst haar kennis en expertise erop toe, om door middel van preventief onderhoud, het woongenot van uw bewoners te maximaliseren, en de kans op eventuele storingen te minimaliseren.

Met Feenstra kiest u voor heldere afspraken, inzichtelijke service overeenkomsten en leesbare rapportages. Oftewel een beheersbaar ketelpark met in oogschouw kostenbeheersing en verduurzaming. Belangrijke aandachtspunten voor de meerjaren onderhoud begroting. Preventief onderhoud, ook daar is Feenstra dé partner voor.

Afspraak maken