Menu

Nom woningen in Groningen

Nom woning in groningenBouwbedrijf Friso heeft samen met Feenstra 23 zeer duurzame NOM (nul-op-de-meter) woningen gerealiseerd in het aardbevingsgebied in Farmsum, Delftzijl en Holwierde. Het ging hierbij om bestaande huurwoningen van Acantus die in opdracht van Centrum Veilig Wonen aardbevingsbestendig en energie neutraal zijn gemaakt. Hieronder leest u de aanpassingen die aan de woningen zijn verricht.

Isoleren

Bij de woningen is de bestaande buitenschil verwijderd en er zijn er goed geïsoleerde en aardbevingsbestendige nieuwe gevels geplaatst. Ook zijn de huizen voorzien van een nieuw geïsoleerd dak en is er veel aandacht besteed aan naad en kier afdichting. Zo is er een goed geïsoleerde woning  ontstaan, met een laag energie verbruik.

Zonne-energie

Het dak is door Friso volledig voorzien van PV panelen om door middel van zonlicht het energieverbruik van de woning op te wekken. Om dit te kunnen monitoren zijn diverse meters aangebracht voor zowel het verbruik, als wat er opgewekt wordt. Deze meters zijn op afstand uit  te lezen, zodat ook de bewoner inzicht heeft in zijn of haar verbruik.

Ventileren

Om een gezond binnenklimaat te kunnen realiseren zijn de woningen uitgevoerd met balans ventilatie. Ook de warmte terugwin ventilatie unit is geplaatst in de buitenberging zodat alle techniek overzichtelijk bij elkaar staat.

Installatie werkzaamheden

Om de woningen van de juiste duurzame installaties te voorzien is enerzijds gebruik gemaakt van de al aanwezige installaties zoals elektra, water en riolering. En zijn de woningen voorzien van een nieuwe installatie voor het verwarmen en ventileren van de woning.

Warmtepomp

Voor de opwekking van benodigde warmte in de woning is gebruik gemaakt van een lucht/water warmtepomp van het fabricaat Mitsubishi (Ecodan). Voor het afgeven van deze warmte in de verblijfsruimten van de woning zijn de bestaande radiatoren in de woning grotendeels gehandhaafd. Voor het warmtapwater heeft het systeem een voorraad boiler welke ook door het warmtepompsysteem wordt opgewarmd. De hoofdonderdelen van het warmtepompsysteem zijn opgesteld in de nieuw geplaatste berging van de woning

Koppelingen

Voor de koppelingen werd er gebruikgemaakt van de koppelingen van VSH in verband met de kwaliteit en het KIWA keurmerk. De koppelingen zijn zowel in de waterleiding  van warm en koud water toegepast als in de aansluitleidingen van de Ecodan Warmtepomp.