Menu

Ketenintegratie

De huidige economie vraagt om een leverancier met continuïteit. Continuïteit in de zin van bestaansrecht als innovativiteit. Uit onderzoeken is gebleken dat de totaalinstallateur de grootste besparingen op woonlastenreductie kan realiseren (Bron: ABNAMRO, AEDES). Feenstra heeft vroegtijdig deze trend zien aankomen en hier direct op ingespeeld. Steeds vaker nemen we als organisatie de rol als hoofdaannemer en kunnen de ketenintegratie versneld tot stand brengen.

Resultaten

Besparingen, vertrouwen, volledige transparantie en efficiency zijn de concrete resultaten voor de corporaties. Kwaliteitsverbetering, het combineren van werkzaamheden en een comfortabel binnenklimaat zijn opmerkingen van de bewoners. De huidige ontwikkelingen op de markt grijpen wij aan om met onze klanten verder na te denken dan alleen het leveren van kwalitatief hoogwaardige service en onderhoud tegen marktconforme prijzen. Feenstra werkt met verschillende klanten samen middels ketenintegratie. In deze langdurige samenwerking neemt Feenstra de rol van aannemer, uitvoerder en zelfs financier voor zijn rekening. Samenwerkingsverbanden met andere leveranciers zijn onderdeel hiervan.

Kwaliteit dienstverlening

Strenge kwaliteitseisen naar de samenwerkende partijen zijn echter wel onderdeel voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Dit is een vereiste om de kwaliteit dienstverlening naar uw bewoners te kunnen garanderen. Dit is niet alleen een visie om naar toe te werken, het levert bewezen oplossingen voor onze relaties. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot de introductie van nieuwe samenwerkingsverbanden met onze relaties.Woningbouwcorporaties als Ymere en OFW zijn enkele jaren geleden al naar volle tevredenheid overgestapt op deze vorm van prestatiecontracten met Feenstra.