Menu

Warmtepompsysteem

Een warmtepompsysteem is in ervaren handen bij Feenstra. De werking van een warmtepompsysteem is te vergelijken met die van een omgekeerde koelkast.

In de zomer zal het de woningen koelen en in de winter verwarmen. Om woningen te verwarmen en te koelen op basis van een warmtepompsysteem is het belangrijk dat de installateur nauw bij het ontwerpproces betrokken is, omdat het om een integraal concept gaat. Vergunningen, afgifte, ventilatie, warmwater levering en koeling moeten goed op elkaar worden afgestemd.

Waarom Feenstra?

. Dienstverlening aan de bewoners
. Kwaliteit waarborging
. Marktleider sinds 1947
. Gecertificeerde monteurs
. Feenstra Veiligheidspakket

HRe-ketel

Het principe van de HRe-ketel (Hoog Rendement cv, gecombineerd met elektriciteitslevering) is gebaseerd op de micro-WamteKrachtKoppeling (micro-WKK). Bij deze koppeling worden warmte en elektriciteit tegelijk opgewekt met een minimum aan energieverlies. Bij micro-WKK gaat nauwelijks energie verloren, want de restwarmte van de motor wordt nuttig gebruikt voor ruimteverwarming en voor het aanmaken van warm water. Mocht er op een zeker moment meer warmte nodig zijn dan de aardgasmotor kan produceren, dan springt de HR-ketel tijdelijk bij.

Duurzaam

Decentrale opwekking van elektriciteit levert een besparing op van fossiele brandstoffen ten opzichte van centrale opwekking, mits de vrijgekomen (rest)warmte efficiënt wordt gebruikt. Er is dan sprake van zogenaamde WarmteKrachtKoppeling (WKK). Vooral de mini-WKK staat momenteel sterk in de belangstelling, maar is nog volop in ontwikkeling. Door intelligente aansturing van micro-/mini-WKK’s kan bijvoorbeeld een virtuele elektriciteitscentrale worden bedreven. Ook kan mini-WKK randvoorwaarden voor de toekomstige energie-infrastructuur scheppen, zoals netballancering, en daardoor de inpassing van duurzame energie vereenvoudigen.

Integraal Complexmatig Beheer

Onder woningcorporaties is de noodzaak steeds groter om scherp op de kosten te gaan letten, zonder dat dit ten koste gaat van de klant, veiligheid en betrouwbaarheid. Feenstra heeft als antwoord hierop het Integraal Complexmatig Installatiebeheer (ICIB). Wij letten meer op uw kosten en bieden tegelijkertijd meer kwaliteit. Waar eerst de klant zelf op de prijs moet letten, geeft Feenstra proactief adviezen voor elk complex. We beschouwen de totale kosten van de hele standtijd van het toestel. Van plaatsing tot en met de uiteindelijke verwijdering. De kennis van de servicekosten tijdens de standtijd van het toestel, maakt het mogelijk om u te begeleiden in een economische keuze.

Wij hebben scherp in beeld in welke van uw woningen de bewoners steeds weer worden geconfronteerd met storingen. Traditioneel worden toestellen vervangen op volgorde van het plaatsingsjaar. De oudste ketel wordt in dat geval het eerst vervangen. Slimmer is om eerst de toestellen aan te pakken waar de bewoners de meeste storingen ervaren en Feenstra de hoogste kosten. Het mes snijdt aan twee kanten. Dit financieel voordeel berekenen wij uiteraard aan u door en het grootste voordeel van de woningverbetering heeft uw klant

Collectieve installaties

Het installeren en inrichten van collectieve verwarmingsinstallaties gaat verder dan een cv-ketel thuis. Feenstra heeft ervaring met de installatie van deze ketelhuizen in bejaardencomplexen, hoogbouwcomplexen, het Abe Lenstra stadion of leegstaande kantoorgebouwen die momenteel worden omgebouwd tot studentenwoningen. Feenstra regelt het letterlijk.

Zeker op het werk is een comfortabel binnenklimaat cruciaal en direct meetbaar in de activiteiten van uw medewerkers. We zijn immers het grootste gedeelte van de dag op kantoor en een gezond binnenklimaat is daarin een fundament voor veiligheid en zekerheid. Feenstra is SCIOS gecertificeerd. Een bewuste keuze om verwarmingsinstallaties niet alleen te controleren, ook te beheren volgens deze strenge voorschriften. Een garantie voor een veilige werkomgeving en optimaal renderende installatie.

De afdeling Utiliteit & Specials van Feenstra is u graag van dienst met de installatie en het onderhoud van zowel individuele als collectieve verwarmingsinstallaties bijvoorbeeld in grote kantoren, scholen of flats. De gespecialiseerde werktuigbouwkundigen en elektrotechnische experts van Feenstra zorgen er via middels bewezen preventief onderhoud voor dat storingen tot een minimum beperkt worden – of dat reparatie snel en gedegen wordt uitgevoerd als er toch iets mis gaat. Belangrijker in deze dagen, Feenstra kan u gericht van dienst zijn bij het besparen van energie. zo kan uw installatie optimaal renderen en gebruik maken van innovatieve diensten zoals bijvoorbeeld remote beheer. Onze experts beoordelen ook de installatie in relatie tot de ligging van uw kantoor. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de zon, de bezetting van uw kantoor en desgewenst duurzame energiebronnen worden ingezet.

Benieuwd wat Feenstra voor uw organisatie kan betekenen?

Maak gelijk een afspraak