Community- en forumregels

Algemeen

 1. De redactie/beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste berichten.
 2. De Nederlandse Wet is van toepassing. Onthoudt u zich van bedreigingen, laster en smaad. Indien nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.
 3. Uitingen van kritiek zijn toegestaan, mits dit op een respectvolle manier gebeurt. Bij ongepaste berichten worden berichten verwijderd door de redactie/beheerder. De redactie/beheerder bepaalt eenzijdig wanneer een bericht ongepast is. De schrijver van het bericht hoeft hierover niet te worden geïnformeerd.
 4. U dient andere forumgebruikers, de redactie/beheerder en medewerkers van de helpdesk met respect te behandelen.
 5. Houd rekening met auteursrecht, persoonlijke informatie, eigendomsrecht, merknamen etc. Indien u iemand wilt citeren, vermeld dit dan als zodanig.
 6. De berichten op dit forum zijn openbaar. De mogelijkheid bestaat dat (een deel van) uw bericht wordt gebruikt door derden. Voor de redactie/beheerder is het niet mogelijk om dit te bewaken. Echter, indien dit feit wordt geconstateerd, wordt de gebruiker erop gewezen dat dit onaanvaardbaar gedrag is.

Wat is niet toegestaan:

Het verbloemen van het IP-adres door anonieme proxyservers, anonymizers of open proxies of andere methoden of technieken is verboden.

Zonder voorafgaand overleg met de redactie/beheerder is het niet toegestaan om een OP / eerste bericht te verwijderen. Indien een OP / eerste bericht wordt verwijderd kunnen bijbehorende reacties met eventuele waardevolle en relevante informatie alsmede worden verwijderd. 

Het publiceren van materiaal dat verkeerd en/of niet nauwkeurig en/of beledigend en/of obsceen en/of ordinair en/of aanzet tot haat is voor een groep mensen vanwege ras, levensovertuiging, religie of seksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is, dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast is verboden. Ook het plaatsen van berichten of het gebruik van een alias die als intimiderend, ongepast of provocerend naar mede-gebruikers, medewerkers of redactie/beheerder kunnen worden beschouwd, zijn niet toegestaan.

Het sturen van spam is niet toegestaan. Daarnaast zijn links naar advertentie en veilingsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon en andere websites met commerciële activiteiten verboden. Ook het maken van reclame voor eigen bedrijven, webshops, commerciële producten of vermelden van een URL is niet toegestaan.

Hiermee wordt bedoeld e-mails, Skype-gesprekken, NAW-gegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, mailadressen (met uitzondering van één op één contacten) en andere informatie die niet bestemd is voor derden. Dit geldt ook voor het noemen van de na(a)m(en) van redactie/beheerder of andere medewerker(s) of het verwijzen naar correspondentie met redactie/beheerder en/of medewerker(s). Verder is het verboden om gegevens en/of status en/of genomen beslissingen inzake profielen van een gebruiker te plaatsen. Informatieverzoeken indienen met als doel het verkrijgen van een (eerdere) alias van gebruikers is niet toegestaan. Discussies met aantoonbaar privacygevoelige kwesties worden verwijderd.

Het is niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen. Ook berichten, foto’s en filmpjes die gewelddadig zijn worden verwijderd.

Materiaal waarop auteursrecht rust, kan alleen worden geplaatst indien toestemming is gegeven door de rechthebbende(n) op dat materiaal.

Volgens de richtlijnen van stichting Brein is het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloadsites van bijvoorbeeld van e-books, video, software, muziek, films enz. verboden.

Het forum is niet bedoeld voor het zoeken naar deelnemers voor enquêtes, marketingdoeleinden e.d. Gebruikers hiermee lastig vallen is dan ook verboden.

Het wijzigen van namen/personen is niet toegestaan.

Het kopiëren van een bericht van een andere gebruiker naar een ander topic binnen het forum dan wel naar een ander forum of platform is verboden. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic binnen het forum door het plaatsen van een link is wel toegestaan.

Enige vorm van agressie/geweld, bedreiging, pesten, intimidatie en provocerend gedrag tegen mede-gebruikers, medewerkers en/of redactie/beheerder (en/of hun familieleden) wordt niet geaccepteerd. Onder bedreigingen wordt verstaan:

 • Provocerend en/of intimiderend gedrag
 • Fysieke bedreiging
 • Verbale bedreiging, intimiderend en/of provocerend taalgebruik via het forum, telefoon, email en/of via enig ander platform en/of kanaal
 • Het dreigen met openbaarmaking van (persoonlijke) gegevens
 • Bedreiging en intimidatie via derden

Indien sprake is van bedreiging wordt door de redactie/beheerder op het forum direct, volgens deze forumvoorwaarden/huisregels, de berichten gewijzigd of (ten dele) verwijderd zonder waarschuwing vooraf. Verder kan door de redactie/beheerder worden besloten om aangifte te doen bij de politie.

De redactie/beheerder kan zonder waarschuwing vooraf berichten verwijderen of wijzigen. Indien een gesprek of discussie uit de hand dreigt te lopen, heeft de redactie/beheerder het recht deze zonder waarschuwing vooraf te sluiten. De redactie/beheerder kan een waarschuwing of een blokkade verstrekken, indien (een) forumregel(s) door een gebruiker wordt/worden overtreden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het volgende systeem:

Eerste overtreding Een waarschuwing
Tweede overtreding Blokkade voor een week
Derde overtreding Permanente blokkade

Gedurende een blokkade kan de gebruiker o.a. geen berichten op het forum plaatsen. Ook niet met een andere naam. Indien de gebruiker dit toch doet, dan kan dit leiden tot sancties, waarbij een permanente blokkade tot de mogelijkheden behoort. Verder is het verboden dat mede-gebruikers namens de geblokkeerde gebruiker berichten plaatsen. Bij overtreding treedt het bovenstaande systeem in werking.

In geval van een permanente blokkade moet de gebruiker via mail contact opnemen met de redactie/beheerder met een verzoek weer toegelaten te worden tot het forum. Daarbij dient een verklaring aangeleverd te worden dat de gebruiker zich voortaan aan de forumvoorwaarden / huisregels houdt. Het staat de redactie/beheerder vrij om een verzoek tot toelating van het forum te weigeren. Over geen enkel besluit van de redactie/beheerder tot een waarschuwing of blokkade wordt gecorrespondeerd.

Soms is een bericht bewust bedoeld om reacties uit te lokken. U doet er verstandig aan niet te reageren. Mocht het bericht toch te ver gaan, dan kunt u dit melden bij de redactie/beheerder: [email protected]