Alle thema's

Duurzaamheid

730 volgers

Thema's volgen

Duurzaamheid: het gaat over duurzame energie en over duurzaam bouwen, net als over ontwikkelingen en onze ecologische voetafdruk. Het is een breed onderwerp, waarin de mens, het milieu en de economie op een goede manier met elkaar moeten omgaan. Door netjes in balans en evenwicht te zijn, om te voorkomen dat we de planeet uitputten.

Wat is duurzaamheid

Wat is duurzaamheid? Het gaat om alles dat voorkomt dat de invloed van de activiteiten van de mens blijvende schade aan het milieu aanricht. Dit met het doel om de wereld zoals wij die kennen te behouden voor toekomstige generaties, bijvoorbeeld door verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan.

Duurzaamheid voorbeelden

Duurzaamheid heeft betrekking op veel verschillende invloeden van menselijke activiteiten. Op dit moment werken we wereldwijd bijvoorbeeld hard aan het tegengaan van:

 • Klimaatverandering; Een wereldwijd probleem, waardoor de aarde sneller opwarmt dan voordat de mens een problematische invloed kreeg. Dat heeft grote gevolgen voor het klimaat over heel de wereld, waardoor onder andere de temperatuur en de zeespiegel stijgen.
 • Verspilling van grondstoffen; We moeten zuiniger omgaan met beschikbare grondstoffen, om de aarde niet uit te putten. Dit moet voorkomen dat toekomstige generaties er geen gebruik meer van kunnen maken. Het gaat om fossiele brandstoffen, waardevolle grondstoffen en om bijvoorbeeld zoet water.
 • Uitbuiting en schendingen van mensenrechten; Iets dat vaak over het hoofd gezien wordt, maar duurzaamheid gaat over zowel het milieu als de economie en ook mensen. Veel organisaties maken zich hard om uitbuiting en schendingen van mensenrechten tegen te gaan.
 • Afval en schadelijke stoffen; Door te recyclen produceren we minder afval en schadelijke stoffen, zodat we nadelige invloed voor zowel het milieu als de mens beperken. Door al tijdens de productie rekening te houden met de mogelijkheid tot recyclen is het mogelijk om minder afval te produceren. 
 • Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen; Veel bestrijdingsmiddelen hebben een zeer nadelige invloed op het milieu en de mens, terwijl er uitstekende biologische alternatieven beschikbaar zijn. Door het overmatig gebruik in te perken voorkomen we de grootste nadelige gevolgen.
 • Luchtvervuiling; Een belangrjik probleem in met name grote steden. En op de korte termijn van grote invloed op de lucht die we inademen. Door luchtvervuiling tegen te gaan beperken of voorkomen we risico’s op schadelijke gevolgen voor de gezondheid. 
 • Verdroging en verzuring van de bodem; Als we niet oppassen zal de bodem uitdrogen en verzuren. Twee belangrijke problemen, die de grond ongeschikt maken om er zowel nu als in de toekomst goed gebruik van te kunnen maken. 

Duurzame ontwikkeling

Er is sprake van veel duurzame ontwikkelingen. Dankzij techniek en domotica kunnen we daar in huis een bijdrage aan leveren. Dat is de persoonlijke en zeer kleine schaal. Aan de andere kant proberen bedrijven en fabrieken duurzamer te werken. Ze ontwikkelen duurzame alternatieven of maken hun productie duurzamer. Daarvoor maken we gebruik van zonne-energie om elektriciteit op te wekken, rijden we met elektrische auto’s in plaats van verbrandingsmotoren en beperken we de uitstoot van schadelijke stoffen. Steeds meer organisaties vinden een ‘groen’ imago belangrijk. Zij laten zien hoe ze hun producten laten recyclen en geen kostbare grondstoffen verspillen of overmatig gebruiken. Er is sprake van een duurzame ontwikkeling, die laat zien hoe we daar allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen.

Duurzame energie

Essentieel voor meer duurzaamheid is het gebruik van duurzame energie. We hebben veel te lang en veel te veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, die schadelijk zijn voor het milieu. Het gaat dan om energie uit kolencentrales en om aardgas uit de grond. Met name de verbranding in kolencentrales is zeer schadelijk voor het milieu. Er komt veel CO2 terecht in de lucht. Dat breekt de ozonlaag af, waardoor de temperatuur op aarde toeneemt en het klimaat verandert. De gevolgen daarvan worden steeds beter duidelijk, waarmee de noodzaak toeneemt om hier iets aan te doen. We maken steeds meer gebruik van duurzame energie, waarmee we het milieu en klimaat kunnen ontzien. Goede voorbeelden daarvan zijn:

 • Windenergie; Windmolens draaien op kracht van de wind, waarmee ze elektriciteit opwekken. Met name op zee een ideale toepassing, om de beschikbare ruimte goed te benutten om met gratis wind stroom op te wekken. 
 • Zonne-energie; Zonnepanelen zetten het licht dat de zon uitstraalt om in elektriciteit. Op zonnige dagen en ook als de zon zich achter de wolken bevindt. Een mooie toepassing op het dak, in weilanden en ook in steeds meer andere vormen.
 • Energie uit waterkracht; Energie uit water dat in beweging is, zowel in grote centrales als kleine toepassingen. Een handige manier om energie op te wekken uit beweging, zodat we daar duurzaam gebruik van kunnen maken. 

People Planet Profit

Belangrijk op het gebied van duurzaamheid zijn de 3 P’s:

 • People; De mens staat centraal op de wereld. De planeet is er voor ons allemaal, maar willen we die ook behouden voor iedereen die de komende generaties geboren wordt? Dan moeten we voor iedereen een plek zien te vinden in een duurzame wereld. 
 • Planet; Onze planeet biedt allerlei kansen, mogelijkheden en grondstoffen. Daar moeten we zuinig en duurzaam mee omgaan. Door niet te veel van de planeet te vragen en aan de andere kant duurzame oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld onze behoefte aan energie. 
 • Profit; Winsten bieden mogelijkheden tot groei, maar ook om duurzamer om te gaan met energie en andere behoeften. In de juiste balans met People en de Planet kan Profit de aanjager zijn om te blijven innoveren. 

Duurzaam bouwen en leven (duurzaam huis)

Duurzaam bouwen begint met het gebruik van duurzame bouwmaterialen, en de keuze voor goede isolatie van een woning. Op die manier is er minder energie nodig om het huis te verwarmen, te koelen en goed te ventileren.  Met slimme systemen in een duurzaam huis kunt u zorgeloos wonen en veel energie besparen. Heerlijk comfortabel en warm in de winter, koel in de zomer en te gebruiken met slimme oplossingen dankzij allerlei domotica. Slimme duurzame toepassingen maken het huis klaar voor de toekomst.

Lees meer over duurzaamheid Lees minder