Alle thema's

Innovatie

590 volgers

Thema's volgen

Innovatie betekent vernieuwing. Die vernieuwing kan gaan om nieuwe ideeën, spullen, diensten en processen of om upgrades van wat we al kennen. Innovatie kennen we van veel verschillende bedrijven. Dankzij innovatie creëren zij nieuwe mogelijkheden, om dingen slimmer, sneller en beter aan te pakken. Innovatie wordt vaak in verband gebracht met technische verbeteringen of producten. Het kan ook gaan om niet-technische verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan processen of een werkwijze, die slimmer, sneller of beter kan. Innovatie is om een aantal verschillende redenen belangrijk. Het leidt tot nieuwe inzichten en ideeën. Door gebruik te maken van moderne technieken en nieuwe kennis. Dat kan leiden tot kostenbesparingen, tot een betere werkwijze of tot meer mogelijkheden met een nieuw product. Al die resultaten zijn de basis voor groei, waarmee we een stap verder komen dan we tot op dat moment waren. 

Wat is innovatie

Benieuwd naar de innovatie betekenis? Het gaat om het uitvinden van iets nieuws of verbeteren van wat we al hebben. Het komt van het Latijnse woord ‘innovatio’ of het werkwoord ‘innovare’. Innovatie is daarom ook niet nieuw, het bestaat al honderden jaren. Onder andere Leonardo da Vinci was er al mee bezig. Hij werd daardoor een van de grootste uitvinders uit de moderne geschiedenis.
Innovatie kon volgens de econoom Schumpeter en zijn volgelingen gaan om een aantal verschillende zaken:

  • Nieuwe of verbeterde producten
  • Nieuwe productiemethoden
  • Nieuwe markten
  • Nieuwe manieren om bedrijven te organiseren

Daarnaast kan het gaan om ontwikkelingen in de organisatie. Op die manier is ‘innovatie’ breder dan een uitvinding alleen, waarbij het vaak gaat om een nieuw of een verbeterd product.

Sociale innovatie

Een belangrijke nieuwe vorm van innovatie is de sociale. Die onderstreept dat we ook sociaal moeten veranderen, om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden. De maatschappij verandert, waardoor wij mee moeten veranderen. Op die manier kunnen we omgaan met nieuwe producten en nieuwe inzichten. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de deeleconomie, waar Uber, AirBNB en ook Netflix onderdeel van uitmaken. Het verandert de manier waarop we denken over bezit en eigendom. In plaats daarvan maken we gebruik van de middelen die er zijn, door die met zoveel mogelijk mensen te delen. Het is een vorm van sociale innovatie, omdat we op een andere manier denken en omgaan met zaken die we voorheen graag in bezit hadden. Nieuwe technologische mogelijkheden vragen om een andere aanpak en kijk op de zaken. De maatschappij verandert, waardoor innovatie veel meer invloed heeft dan de introductie van een nieuw product alleen.

Disruptieve innovatie

Die technologische innovatie leidt vaak tot totaal nieuwe manieren van werken of samenleven. Het zijn grote veranderingen die er plaatsvinden, met een hoge snelheid. In korte tijd zet een innovatie een markt op z’n kop. Dat gebeurde bijvoorbeeld met AirBNB en met Uber, net als met Netflix:

  • AirBNB; Met de introductie van dit platform kreeg iedere huiseigenaar de kans om beschikbare ruimte te verhuren. Naast het hotelaanbod kwam er een compleet nieuwe wereld voor toeristen bij. De traditionele markt werd op z’n kop gezet. Het laat zien dat de disruptieve technologie grote invloed heeft op de maatschappij als geheel. 
  • Uber; De taxibranche was altijd gesloten, waardoor de tarieven snel opliepen. Uber maakte van iedereen met een auto een potentiële taxichauffeur. Op die manier groeide het aanbod enorm, waardoor het bedrijf heel de markt wist te veranderen. Een disruptieve innovatie, waarvan overheden nog steeds niet goed weten hoe ze er precies mee om moeten gaan. 
  • Netflix; Het traditionele televisiekijken is lang niet meer zo groot als het ooit was. Steeds meer mensen kijken liever naar series en films op Netflix, via HBO of Videoland. De bedrijven hebben met de disruptieve innovatie een markt weten te veranderen. Youtube en andere online platforms zijn veel belangrijker geworden dan de televisie alleen. 

Het zijn een paar voorbeelden van disruptieve innovatie. Het gaat om technologische veranderingen, die invloed hebben op de hele maatschappij. Daardoor zijn ook sociale zaken belangrijk geworden, omdat we er op een andere manier mee om moeten gaan.

Waarom is innovatie belangrijk?

Innovatie is om een paar verschillende redenen belangrijk:

  • Kritische blik; Zonder innovatie zouden we alles bij het oude houden. Dankzij innovatie en vooruitgang kunnen we de huidige situatie verbeteren. De wens tot innovatie stuurt aan op een kritische blik op wat we hebben en hoe we momenteel werken. 
  • Vooruitgang; Die kritische blik en wens tot verbetering leiden tot vooruitgang. We gaan efficiënter om met grondstoffen, zorgen voor slimmere oplossingen en werken effectiever. We ontwikkelen nieuwe producten en processen, waarmee we een stap verder komen dan we waren. 
  • Gebruik van techniek; Innovatie is breder dan techniek alleen, maar in veel gevallen leren we daar beter gebruik van te maken. Op een manier die aansluit bij onze behoeften en wensen, ook al komen we daar soms pas echter als de innovatie beschikbaar is.

Innovatie voorbeelden

Benieuwd naar innovatie voorbeelden in en om het huis? Voor de verwarming maakten we lang gebruik van aardgas, maar het lijkt erop dat dit zal gaan veranderen. Bijvoorbeeld met een warmtepomp, die z’n energie uit zonnepanelen op het dak haalt, net zoals de boiler of geiser dat doen. Een duurzame keuze, met gratis energie van de zon. In huis maken we gebruik van slimme ventilatie die handig gebruik maakt van de warme lucht die naar buiten stroomt om de frisse lucht te verwarmen. Andere vormen van innovatie zien we op het gebied van slimme huisbeveiliging, om alles goed in de gaten te houden. Uiteraard met energie uit zonnepanelen, om zorgeloos te kunnen wonen. Het huis van de toekomst bevat allerlei innovaties om slimmer, zuiniger en handiger om te gaan met techniek.

Lees meer over innovatie Lees minder