Alle thema's

Energietransitie

683 volgers

Thema's volgen

Wat is de energietransitie?

Energietransitie. Het woord duikt opeens overal op. In de media, in de politiek én in uw woning. Maar wat is het eigenlijk? Kort gezegd: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Op deze pagina leest u alles over de energietransitie. Wat we ermee bedoelen, wat we ermee bereiken en wat de energietransitie voor ú in de praktijk betekent. 

Waar is de energietransitie voor nodig?

De meeste energie die we verbruiken is nog altijd afkomstig van fossiele brandstoffen. Met olie, aardgas en steenkolen verwarmen we onze huizen, laten we onze auto’s rijden en stoken we onze elektriciteitscentrales. Die fossiele energiebronnen hebben veel nadelen. Het winnen ervan zorgt voor veel schade aan natuur en milieu. Door het verbranden van olie, gas en steenkool komt fijnstof in de lucht en dat is slecht voor onze gezondheid. Maar het grootste en bekendste probleem is de uitstoot van CO2, waardoor ons klimaat verandert. Het wordt overal op aarde warmer, de zeespiegel stijgt en we hebben steeds vaker te maken met extreem weer. De energietransitie moet ervoor zorgen dat die klimaatverandering zoveel mogelijk wordt afgeremd. Door massaal over te stappen op duurzame (hernieuwbare) energie kunnen we de uitstoot van CO2 ver terugdringen.

Energietransitie

De energietransitie kost geld

De energietransitie is niet gratis. De overheid, het bedrijfsleven en de burger zullen in de buidel moeten tasten om de maatregelen te betalen. Maar daar krijgen we wel iets voor terug. Als we nú ingrijpen, kunnen we waarschijnlijk veel schade en problemen voorkomen. Dat is belangrijk voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat de kosten van de energietransitie voor ú precies op uitkomen, is op dit moment nog niet te zeggen. Het Klimaatakkoord geeft daar al wat meer duidelijkheid over, maar ook daarin staat niet precies te lezen welke maatregelen u in uw woning moet nemen, wanneer dat moet gebeuren en wat de kosten zullen zijn. Alvast een beetje voorbereiden kan natuurlijk wél. Wilt u een beeld krijgen van wat er in uw huis nu al mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, dan is dit artikel een prima begin.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De rekening voor de energietransitie zal zeker voor een flink deel bij u terechtkomen, maar de overheid zal waarschijnlijk wel een handje helpen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Overigens zijn die subsidies er nu ook al, bijvoorbeeld voor zonnepanelen en warmtepompen. Ook banken en andere financiële instellingen zullen binnenkort naar verwachting leningen gaan aanbieden die speciaal bedoeld zijn voor het verduurzamen van uw woning. En de energietransitie heeft natuurlijk ook financiële vóórdelen. Een klimaatneutraal huis heeft een véél lagere energierekening.

Het Klimaatakkoord

In juli 2018 hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in Nederland concrete afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om de CO2 -uitstoot te verminderen. Dat is het Klimaatakkoord. De doelstelling van het akkoord is om tussen nu en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. De (verplichte) maatregelen die daarvoor moeten zorgen, zullen worden vastgelegd in de Klimaatwet, waar de Tweede Kamer nu aan werkt.

De energietransitie begint nú. Bij ú.

Zonnepanelen en de warmtepomp zullen hoogstwaarschijnlijk een hoofdrol krijgen in de totstandkoming van de energietransitie. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ook andere technieken over een paar jaar een grote bijdrage leveren aan een duurzame woning. Is het daarom beter om af te wachten en even helemaal niets te doen? Nee. Iedereen kan nu al aan de slag. Want de energietransitie begint met isoleren, besparen en innoveren. Wanneer? Nú!

Met vragen over de energietransitie naar Feenstra

De energietransitie is een mooi vooruitzicht, maar voorlopig roept het woord óók veel vragen op. Veel antwoorden vindt u op deze website. Wilt u weten wat uw persoonlijke mogelijkheden zijn om met de energietransitie te starten, dan bent u bij Feenstra aan het goede adres.

Lees meer over de energietransitie Lees minder