Filteren
Energietransitie

Niks missen van uw favoriete thema’s? Krijg een melding bij elk nieuw artikel!

Thema's volgen

Het klimaat op aarde verandert. De temperatuur loopt op, de zeespiegel stijgt en steeds vaker krijgen we te maken met extreem weer: hittegolven, droogte, hevige regenbuien. De klimaatverandering wordt veroorzaakt door het broeikaseffect. Eén van de belangrijkste broeikasgassen is CO2, dat onder meer ontstaat wanneer we olie, aardgas en steenkool verbranden. Om onze CO2-uitstoot te verlagen, moeten we de fossiele brandstoffen vervangen door energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind.

Het overstappen van fossiel naar duurzaam noemen we de energietransitie. In Nederland zijn de afspraken daarover vastgelegd in het Klimaatakkoord. Omdat we in en om onze woningen veel energie verbruiken, krijgt iedereen de komende jaren te maken met de energietransitie.

Bent u geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de energietransitie? Wilt u weten op welke manieren u úw woning kunt voorbereiden op de energietransitie? Op Zorgeloos Wonen vindt u onder het thema energietransitie tientallen artikelen. De artikelen besteden aandacht aan actuele ontwikkelingen bij het overschakelen van fossiele brandstoffen op duurzame energie, maar ze geven ook achtergrondinformatie en praktische adviezen.