Eerste hulp bij cv-ketel storing

Storingcode: 4

Geen vlam na vijf ontsteekpogingen

Staan de gaskraan bij de ketel en de hoofdkraan in de meterkast open?

Ja Nee

Ga terug