Eerste hulp bij cv-ketel storing

Storingcode: F0

Maximaalthermostaat geopend

Draai de helft van alle radiatoren open.
Druk 3 seconden de resettoets in. Doet de ketel het weer?

Ja. Nee.

Ga terug