Eerste hulp bij cv-ketel storing

Storingcode: F5

Vlamstoring tijdens branden

Staan de gaskraan bij de ketel en de hoofdkraan in de meterkast open?

Ja Nee

Ga terug