Eerste hulp bij cv-ketel storing

Storingcode: t2

Temperatuur aanvoer tijdens warmwaterbedrijf te hoog

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de Reset toets in.
Doet de ketel het weer?

Ja Nee

Ga terug