Eerste hulp bij cv-ketel storing

Storingcode: t5

Warmwatersensor onderbroken of kortgesloten

Draai de helft van alle radiatoren open. Druk 3 seconden de Reset toets in.
Doet de ketel het weer?

Ja Nee

Ga terug