Storingcode: 2U

Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour sensor is te hoog

Draai de helft van alle radiatoren open. Herstart de ketel. Doet de ketel het weer?

Ga terug