Storingcode: A01 / 810

Er is gedurende 4 uur een warmtevraag warm tapwater geweest

Draai alle warmwaterkranen één voor één open en meteen weer goed dicht. Is het probleem hiermee verholpen?

Ga terug