Menu

Asbest

Asbestverdacht materiaal in uw woning

Feenstra werkt veilig of niet. Daar zijn wij bijzonder trots op, want een echte vakman werkt netjes en levert kwaliteit onder veilige werkomstandigheden. Is een vakman van Feenstra bij u in de woning voor onderhoud of installatiewerkzaamheden en treft de vakman asbestverdacht materiaal aan? Dan stoppen onze werkzaamheden bij u in huis per direct. Uitsluitend wanneer er een veilige omgeving is geconstateerd, kan Feenstra de werkzaamheden hervatten.

Bij de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal stelt de Feenstra vakman u altijd hiervan op de hoogte. In overleg met u bespreken wij of het asbesthoudend materiaal kan zijn. Wanneer dit onduidelijk is dient er een monster afgenomen te worden ter analyse van het materiaal. 

Wat is asbest?

Asbest is een vezel die tot de jaren '80 veel gebruikt werd in woningen omdat het sterk, brandwerend en isolerende eigenschappen heeft. Asbest is onder meer verwerkt in golfplaten en waterleidingbuizen. Zolang asbest vast zit in een ander materiaal, is de kans dat er vezels loskomen in de lucht klein en niet gevaarlijk. Zodra asbest loskomt bij bijvoorbeeld sloping, kunt u het inademen. Dit kan tot ernstige ziekten leiden zoals longkanker. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 in Nederland verboden.

Wat te doen bij asbest? Een analyse

Bij constatering van asbestverdacht materiaal ontvangt u van Feenstra een monsterzakje. Hier kunt u een monster van de asbest instoppen en opsturen naar een SGS Search-locatie bij u in de buurt. 

De kosten voor het analyseren van dit monster bedragen circa € 65,-. U kunt SGS Search ook langs laten komen om een monster te nemen. Het eerste monster kost u dan € 245,-  en elk volgend monster € 45,-. Heeft u vragen over het nemen van monsters? Neemt u dan contact op met SGS Search, telefonisch via 088 – 214 66 00, via mail of of via www.sgssearch.nl/feenstra. Op de website is het mogelijk om direct een monstername of asbestinventarisatie te bestellen.

Is de uitslag van het onderzoek door SGS Search positief, dan dient het asbesthoudend materiaal verwijderd te worden. Feenstra mag pas aan het werk wanneer u een asbestvrijverklaring overlegd. 

Asbest analyse

Geen asbest aangetroffen?

Blijkt het monster geen asbest te bevatten, dan verzoeken wij u het analysecertificaat naar ons op te sturen via hseq@feenstra.com. Wij zullen onze werkzaamheden bij u vervolgens zo spoedig mogelijk hervatten.

Wel asbest aangetroffen?

Is de uitslag van het onderzoek dat er asbest is aangetroffen in het monster, dan dient het asbesthoudend materiaal verwijderd te worden. Feenstra mag pas aan het werk zodra de werkomgeving (weer) veilig is.

Asbestvrijverklaring

Voordat u het asbest kunt (laten) verwijderen moet een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Ook dit onderzoek kan SGS Search voor u uitvoeren. In dit rapport staat welk asbest is aangetroffen, wat de risico’s zijn en aan welke voorwaarden de saneerder moet voldoen bij het verwijderen van het asbest. De kosten voor een asbestinventarisatie bedragen € 345,- inclusief één monster.

Feenstra adviseert dat u het asbest laat verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. U vindt zo’n bedrijf bij u in de buurt via Ascert. Een erkend bedrijf kan asbest vakkundig en zonder gezondheidsrisico’s voor u verwijderen. Als de asbestsanering uitgevoerd wordt door een erkende saneerder, wordt een eindbeoordeling uitgevoerd en wordt de locatie vrijgegeven. In sommige gevallen mag u het asbest ook zelf verwijderen. Besluit u om het asbesthoudend materiaal zelf te verwijderen, neem dan eerst contact op met uw gemeente. Zij kunnen aangeven wat mag en welke regels u dient te volgen. 

Hervatten werkzaamheden door Feenstra

Als u in het bezit bent van een vrijgave document en deze met Feenstra deelt, hervatten wij de werkzaamheden per direct. In andere gevallen wachten wij tenminste een week voor de werkzaamheden hervat worden, een visuele inspectie op restanten van asbest is onderdeel van onze hervatting.