Asbest in uw woning

Hoe weet ik of ik asbest heb in huis?

Onze vakmensen zijn erin getraind om asbestmateriaal te herkennen. Is een vakman van Feenstra bij u in de woning voor onderhoud of installatiewerkzaamheden en treft deze asbestverdacht materiaal aan, wat mogelijk risicovol is voor de monteur? Dan stoppen we onze werkzaamheden per direct en stelt de Feenstra vakman u hiervan op de hoogte. Samen met u kijken we naar hoe we binnen de regelgeving het werk veilig kunnen uitvoeren. Er is een grote kans dat er eerst nader onderzoek nodig is. Daar zijn verschillende manieren voor: een monsteranalyse of meteen een asbestinventarisatie. Wij raden u ook aan de regelgeving bij uw gemeente na te kijken. Per gemeente kan dit namelijk verschillen.

Wat is asbest?

Asbest is een vezel die tot de jaren '80 veel gebruikt werd in woningen omdat het sterk, brandwerend en isolerende eigenschappen heeft. Asbest is onder meer verwerkt in golfplaten en waterleidingbuizen. Zolang asbest vast zit in een ander materiaal, is de kans dat er vezels loskomen in de lucht klein en niet gevaarlijk. Zodra asbest loskomt bij bijvoorbeeld sloping, kunt u het inademen. Dit kan tot ernstige ziekten leiden zoals longkanker. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 in Nederland verboden.

Wat te doen bij asbest?

a. Monsteranalyse

Door een stukje asbestverdacht materiaal te laten onderzoeken, valt te bepalen of er echt sprake is van asbest. Heeft u zelf al een stukje materiaal voorhanden, dan kunt u dat laten onderzoeken. Belangrijk is dat u dit materiaal in het bijzijn van een medewerker van Feenstra in een speciaal monsterzakje stopt. U stuurt het monster vervolgens naar een geaccrediteerd laboratorium, zoals SGS Search. Wij raden het u sterk af om zélf een stuk asbestverdacht materiaal af te breken. Laat altijd een monster nemen door een gecertificeerd bedrijf.

  • Blijkt uit de analyse dat het verdachte materiaal geen asbest bevat, dan gaan we zo snel mogelijk weer bij u aan het werk.
  • Blijkt uit de analyse dat het verdachte materiaal wél asbest bevat, dan moet het asbest op de werkplek verwijderd worden. Kijk op de website van uw gemeente in welke gevallen u asbest zelf mag verwijderen en wanneer u een gecertificeerd bedrijf moet inschakelen.

b. Asbestinventarisatie en rapport

Een asbestinventarisatierapport is nodig om werkzaamheden te laten uitvoeren aan woningen waarbij er risico is dat asbestdeeltjes vrijkomen. Dit gaat veelal om woningen die gebouwd zijn vóór 1994. Heeft u nog geen monsteranalyse laten doen, maar weet u vrijwel zeker dat uw woning asbesthoudende materialen bevat, dan kunt u het beste meteen een asbestinventarisatie laten uitvoeren. U bespaart daarmee de kosten van losse monsteranalyses.

Na de inventarisatie ontvangt u een rapport waarin staat welk asbest is aangetroffen, wat de risico’s zijn en aan welke voorwaarden de saneerder moet voldoen bij het verwijderen van het asbest. Met dit rapport kunt u een saneerder opdracht geven het asbest te verwijderen. 

Asbest analyse

Belangrijk

Feenstra mag het rapport met de uitslag van de analyse alleen accepteren als de monstername door een gecertificeerd bedrijf is gedaan, of als iemand van Feenstra bij de monstername (los stukje) aanwezig was.

Heeft u het asbest zelf verwijderd? Dan mogen wij ons werk pas hervatten nadat u aantoont dat er geen asbest is vrijgekomen die nog in de ruimte aanwezig is. De Feenstra-medewerker kan u hierover inlichten.

Hoe kom ik van het asbest af?

 Bevat uw woning asbest op de plek waar wij aan het werk gaan, dan moet dit eerst verwijderd (gesaneerd) worden voordat we verder kunnen.

a. Door een gecertificeerd bedrijf

Sanering moet meestal plaatsvinden door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. U vindt zo’n bedrijf bij u in de buurt via www.ascert.nl. Een saneringsbedrijf vraagt altijd om een asbestinventarisatierapport. Zonder dit rapport mag er niet gesaneerd worden. Na de sanering wordt er door een ander bedrijf een eindbeoordeling uitgevoerd en wordt de locatie vrijgegeven. Nadat Feenstra deze eindbeoordeling gezien heeft, hervatten wij onze werkzaamheden zo snel mogelijk.

b. Door uzelf

In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om zelf het asbest te verwijderen en af te voeren. U moet deze eigen sanering wel altijd eerst melden bij uw gemeente. Ook als u wilt weten wat u zelf mag doen, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Verschillende gemeentes hanteren soms verschillende regels.

Richtprijzen voor onderzoek

  • De analyse van een door u opgestuurd monster kost € 80,- incl. btw.
  • Wanneer SGS Search bij u langskomt om een monster te nemen, dan bedragen de kosten € 245,-. Ieder volgend monster kost € 45,- extra.
  • De kosten voor een asbestinventarisatierapport bedragen € 345,- inclusief één monster. Ieder volgend monster kost € 45,- extra.

 Informatie over analyse en inventarisatie

SGS Search
088 – 214 66 00
www.sgssearch.nl/feenstra
Op deze website kunt u direct een monstername of asbestinventarisatie bestellen.

Meer weten over asbest en regelgeving over asbest? Dit is de informatiepagina van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.