Voorkom inbraak
met buurtpreventie

Maak samen met andere bewoners uw buurt veiliger

Zo maakt u uw buurt en huis veiliger

Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte personen. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg. Hoe werkt dat? En wat kunt u nog meer doen voor een veilige buurt en een veilig huis?

Buurtpreventie

50% minder inbraken!

Onderzoek wijst uit dat een WhatsAppgroep kan leiden tot een halvering van het aantal inbraken. In de 35 onderzochte buurten daalde het gemiddelde aantal woninginbraken van zestig naar dertig per maand. De afname komt waarschijnlijk door het afschrikeffect. Vaak zijn het lokale inbrekers die inbraken plegen. Als ze weten dat er een WhatsAppgroep actief is, haken ze af. Ook worden buurtbewoners door de WhatsApp-groep alerter en zijn ze eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien.

Inmiddels zijn er ook in andere buurten WhatsAppgroepen gestart, merkt Jaap Buma, directeur van Stichting Buurtlink. ‘Buurtlink is een online platform dat buurtbewoners met elkaar verbindt. Ze gebruiken het platform om contact met elkaar te leggen, bijvoorbeeld om spulletjes te ruilen of activiteiten te organiseren. Buurtpreventie is geen specifieke doelstelling van Buurtlink. Wel zien we dat wijken via dit platform een WhatsApp- of Facebookgroep oprichten voor buurtpreventie.’

Tips voor een veilige buurt

 • Start een WhatsAppgroep.
 • Haak zoveel mogelijk buurtbewoners aan bij een gezamenlijke WhatsAppgroep. Maak in deze groep melding van verdachte situaties zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.
 • Maak een Facebookgroep.
 • Ook een Facebookgroep voor bewoners uit de buurt kan handig zijn. Die is niet geschikt voor acute dingen, maar wekt wel een buurtgevoel. En Facebook is laagdrempeliger dan WhatsApp. Eventueel kunt u via Facebook de buurtbewoners weer uitnodigen voor een WhatsAppgroep.
 • Vraag hulp van uw gemeente of wijkagent.
 • Vraag uw gemeente of ze initiatieven als WhatsAppgroepen of WAAKS (oplettende hondenuitlaters) ondersteunen. In veel gemeentes zijn er informatieavonden over buurtpreventie, meestal in samenwerking met de politie. 

Lees hier wat Feenstra Beveiliging expert Jasar Altaf voor advies geeft.

Hoe verzamelt u uw buren op WhatsApp of Facebook?

Als uw buurt actief is op Buurtlink, kunt u daar mensen uitnodigen voor de WhatsApp- of Facebookgroep. Maak anders een simpele flyer met informatie over het aanmelden bij de buurtpreventie via WhatsApp en/of Facebook. Doe deze in de brievenbus bij mensen uit uw buurt. Vaak levert dit een sneeuwbaleffect op doordat buren er onderling over gaan praten. Zo breidt de groep zich vanzelf uit. Vraag ook eens of plaatselijke kranten een oproep willen plaatsen.

Wilt u naast een veilige buurt ook een veilig huis? 

Naast alert zijn samen met uw buren, kunt u ook kiezen om uw eigen huis te beveiligen. Dit geeft een extra zeker gevoel. Feenstra helpt u hier graag bij en geeft u kosteloos persoonlijk advies op maat. De gecertificeerde huisbeveiligingssystemen van Feenstra waken over uw woning, familie en bezittingen. Bij Feenstra bent u bovendien verzekerd van een vakkundige installatie.

Meer over uw huis beveiligen

Feenstra huisbeveiliging certificeringen

 • Feenstra Meldkamer Pac
 • KM req 260x100
 • Borg certificaat beveiliging
 • Kiwa gecertificeerd OHSAS 18001
 • InstallQ aantoonbaar beter Feenstra