CVketelvoordeel.nl

CVketelvoordeel.nl was van 2017 - 2020 een webshop in cv-ketels, thermostaten, beveiliging en aansluitmaterialen. Vanaf december 2020 is deze webshop niet meer online en is het niet mogelijk nieuwe producten te bestellen. Heeft u vragen over de garantie van de door u gekochte producten of vragen over het cv-ketel onderhoud? Lees dan hieronder de veelgestelde vragen. Komt u er alsnog niet uit? Bel dan: 088 - 84 55 035.

Bereikbaarheid

De website van CVketelvoordeel.nl is niet meer bereikbaar. Heeft u vragen over de producten of dienstverlening van CVketelvoordeel.nl, dan kunt u het beste mailen naar: contact@cvketelvoordeel.nl of bellen naar: 088 - 84 55 035.

Betaling cv-ketel onderhoud

Er wordt pas gebruik gemaakt van uw machtiging voor het Cv-ketel Onderhoud All-in serviceabonnement als de ketel naar tevredenheid is geplaatst en u warm water en warmte heeft. Voordat wij afschrijven:

 • Heeft de monteur de ketel geplaatst en in werking gesteld.
 • Heeft u bij de monteur getekend voor juiste oplevering.

Let op: Er wordt bij de eerste afschrijving direct voor 1 kwartaal vooraf geïncasseerd.

Garantie

Voor alle producten die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde producten ook een zogenoemde fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de eventuele fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het betreffende product.

Voor losse cv-ketels gelden specifieke garantie voorwaarden. Zie hiervoor de documentatie van de fabrikant.

1. Via telefoon of e-mail kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van de garantie in verband met een defect.
2. Afhankelijk van de klacht bepaalt CVketelvoordeel.nl wat er moet gebeuren.
3. Klanten die onder garantie hun product willen retourneren kunnen dat:
a. Rechtstreeks via de fabrikant.
b. Via CVketelvoordeel.nl
4. Klanten die het via ons willen laten lopen kunnen gebruik maken van een antwoordnummer namelijk:

CVketelvoordeel.nl
Antwoordnummer 4525
6920 ZX DUIVEN

5. Het gerepareerde product wordt gratis teruggestuurd aan de klant.

Dat is erg vervelend. Wij vragen u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met CVketelvoordeel.nl. Dat kan via contact@cvketelvoordeel.nl. Wij komen dan zo snel mogelijk met een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze dienstverlening. Wij willen graag dat al onze klanten tevreden zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw klacht via e-mail aan onze afdeling klantcontact door te geven. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar CVketelvoordeel.nl is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Bestelling annuleren

Losse producten kunt u altijd retour sturen. Zie hiervoor hieronder ons retourbeleid.

Voor alle producten en dienstverlening van CVketelvoordeel.nl gelden de standaard wettelijke voorwaarden. Bekijk hiervoor onze algemene voorwaarden.

Retourbeleid

U heeft iets gekocht en na ontvangst blijkt dit niet het juiste te zijn. Dit kan en is geen probleem. U kunt uw ontvangen pakket altijd retourneren naar CVketelvoordeel.nl. Hier hebben wij wel een proces voor dat gevolgd dient te worden zodat wij de retouren snel kunnen afhandelen.

Om er zeker van te zijn dat wij uw retour gestuurde product snel kunnen beoordelen en uw betaalde bedrag snel kunnen crediteren vragen wij u onderstaand proces te volgen:

 • Meld de retour aan via e-mail of telefoon
 • Na aanmelden ontvangt u van ons een retournummer
 • Dit retournummer dient u op het retourlabel te plaatsen
 • Heeft u geen printer dan kunt u het retournummer ook op de doos schrijven. Voeg ook altijd ons retourformulier bij
 • Op dit label staat het retouradres van cvketelvoordeel.nl
 • Indien het gaat om een cv-ketel die retour gaat dan wordt deze bij je opgehaald, hier zijn kosten aan verbonden
 • Het retour gestuurde product wordt door ons gecontroleerd op eventuele schade of defecten
 • Is het retour gestuurde product akkoord dan crediteren wij het aankoopbedrag, minus de verzendkosten
 • Is het retour gestuurde product niet akkoord voor terugname dan nemen wij contact met u op om dit te bespreken

 Ja, u draagt zelf de kosten van het retourneren. In geval van schade of defect van het product zijn de kosten niet voor eigen rekening.

Deze bedragen € 75,- inclusief btw. Hiervoor komen wij de cv-ketel en het aansluitmateriaal bij u thuis ophalen. Hiervoor maken wij gebruik van een koeriersdienst. Het is niet mogelijk enkel het aansluitmateriaal op te laten halen. Dit is altijd in combinatie met de cv-ketel.

U kunt via een email naar contact@cvketelvoordeel.nl aangeven dat u een product of producten wilt retourneren. U ontvangt dan van ons een retournummer. Geef in uw email duidelijk aan om welke producten het gaat, wat uw klantnummer, bestelnummer en IBAN bankrekening nummer is. Wij kunnen geen producten retour nemen die niet voorzien zijn van een retournummer, deze ontvangt u na ontvangst van uw mail.

Als online consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
Let op: de verpakking van een cv-ketel heeft een verzegeling. Deze kan niet geretourneerd worden zodra de cv-ketel uit de doos is gehaald.

Een samengesteld pakket kan alleen geretourneerd worden indien alle onderdelen in de doos zitten. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij daarvoor kosten in rekening brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten uw beroep op het herroepingsrecht bij ons gemeld te hebben. Dit doet u door een email naar contact@cvketelvoordeel.nl te sturen. Vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om het product of producten terug te sturen.

Wij verzoeken u vriendelijk het product zoveel als mogelijk in de originele en onbeschadigde verpakking te retourneren, inclusief alle meegeleverde accessoires en documentatie. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 werkdagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Mits de goederen door ons in goede orde zijn ontvangen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald hebt, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Product niet goed? Retour sturen kan altijd,  mits het proces goed gevolgd wordt. Klik hier voor het downloaden van het verzendlabel. Indien gebruik wordt gemaakt van de PostNL app voor het aanmelden van een retour dan is het verzendlabel niet nodig.

Privacy statement en algemene voorwaarden

Download hier het privacy statement van Cvketelvoordeel.nl

CVKetelvoordeel.nl, onderdeel van de Feenstra-Groep, is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11032326 BTW-nummer NL003397749B01.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden: