Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een veilige, gezonde en duurzame woonomgeving, voor iedereen in Nederland. Dat is onze ambitie. We zorgen dat we op dit vlak iedere dag beter presteren dan de dag ervoor. Onder meer door voortdurende opleiding en innovatie. Dat doen we niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar juist ook voor onze klanten en opdrachtgevers. Want dankzij ons vakgebied heeft ons werk een grote impact op bijvoorbeeld de totale CO2-uitstoot die onze klanten produceren.

Nederland telt 7,6 miljoen huishoudens. Hiervan mogen wij 12% tot onze klanten rekenen. Dit betekent dat wij bij 12% van de Nederlandse huishoudens bewust kunnen en mogen werken aan een ‘groener Nederland’. Daar ligt voor ons dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid, vinden we. Die vullen we bijvoorbeeld in door de meest energiezuinige ketels te leveren. Door bij elke servicebeurt de ketel zo zuinig mogelijk af te stellen. En door verschillende producten te combineren, om het milieu te sparen. 

De drie P’s

Wij vinden het belangrijk een duurzaam bedrijf te zijn en hiermee rekening te houden in ons dagelijkse handelen. Daarbij richten we ons op drie P’s: people, planet en profit. Uiteraard is onze economische prestatie van groot belang: zonder ‘profit’ heeft Feenstra immers geen bestaansrecht. De sociale kant (‘people’) bouwt Feenstra verder uit. Voorbeeld daarvan is inspanning op het gebied van de PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). De ecologische waarden (‘planet’) borgen we in een verantwoorde omgang met fossiele brandstoffen en grondstoffen.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid hebben wij voor onze klanten en medewerkers vertaald in vier speerpunten. Ook aan onze stakeholders willen we hiermee duidelijk maken wat zij op het gebied van duurzaam ondernemen van ons mogen verwachten.

Feenstra mvo speerpunt 1We zijn vakmensen die zorgen voor een comfortabel en gezond binnenklimaat met een laag energieverbruik


Wij zijn vakmensen op het gebied van duurzaamheid. Zo stellen wij tijdens montage en service de ketel goed af, wij brengen adviezen uit over slimme thermostaten, zuinige cv-ketels, zonnepanelen, isolatie of het reinigen van ventilatiesystemen. Dit allemaal met het doel het energieverbruik van bewoners in Nederland naar beneden te brengen. Samen met klanten, partners en leveranciers werken wij aan innovaties om integrale en duurzame oplossingen te bieden.

Feenstra mvo speerpunt 2We werken volgens duurzame bedrijfsprocessen, omdat we duurzaam ondernemen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien


Bij Feenstra gaan de computers of monitoren aan het einde van de dag uit. Ook de lichten doen wij uit. Niet alleen als wij het pand verlaten, maar ook zoveel mogelijk wanneer wij delen van het pand niet gebruiken. Op de fiets naar het werk, dat stimuleren we. We laten collega’s nadenken over of iedere mail wel geprint moet worden, we printen dubbelzijdig en zo min mogelijk in kleur, we kijken naar logische planningen voor iedere monteur, zien graag dat ons kantoorpersoneel aan carpoolen doet, en bij grote projecten zorgen wij ervoor dat niet ieder monteur apart zijn spullen moet ophalen. We kijken of autobanden op de juiste spanning zijn, of mensen de impact van zuiniger rijden kennen en of ze bijvoorbeeld zelf afval gescheiden inzamelen. Allemaal bedoeld om met z’n allen duurzamer te leven en te werken.

Feenstra mvo speerpunt 3We doen zaken met duurzame leveranciersDuurzame bedrijfsvoering betekent niet alleen het verbeteren van onze eigen CO2-uitstoot. Het betekent ook: samenwerken met leveranciers die duurzaamheid óók hoog in het vaandel dragen. Daarom heeft Feenstra de Gedragscode voor Leveranciers opgesteld. Hierin verwoorden we onze basisvereisten op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit. Deze Gedragscode is gebaseerd op de Global Compact van de Verenigde Naties. Vattenfall, het bedrijf waar Feenstra onderdeel van is, ondertekende deze code in 2008. We verwachten van leveranciers dat zij zich binnen hun eigen bedrijf houden aan de principes die in de gedragscode voor Leveranciers wordt beschreven. Of dat zij minimaal vergelijkbare normen aanhouden en hun activiteiten in overeenstemming daarmee uitvoeren.

Feenstra mvo speerpunt 4We zijn een goede werkgeverEen goed werkgever geeft aandacht aan haar medewerkers. Feenstra voert jaarlijkse performancegesprekken. Ook vindt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers plaats. En onlangs is een vitaliteitsprogramma gestart voor al onze medewerkers, om hen zo gezond en vitaal mogelijk te houden. Feenstra ondersteunt haar werknemers bij ziekte en geeft de mogelijkheid om opleidingen te volgen. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.

Voorbeelden MVO

Jaarlijks voeren wij verantwoord circa 30.000 expansievaten af.  
Door onze samenwerking met Pragt Company krijgt een deel van deze expansievaten daadwerkelijk een tweede leven. Pragt Company is een jong bedrijf dat interieurproducten en –accessoires maakt van materialen die een tweede kans verdienen. De producten worden ontworpen door jonge designers en gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van de producten die Pragt verwerkt, zijn de expansievaten van Feenstra.

Lees meer

foto.overhandiging.Pragt.designlampen.uitgestald

Installatie van 56 zonnepanelen voor Stichting Vlinders

Stichting Vlinders gaat de zomer in met 56 zonnepanelen op het dak van het huis voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Installateur Feenstra monteerde de panelen. Het sponsoren van stichting Vlinders met zonne-energie is een gezamenlijk initiatief van de Vattenfall Foundation, die de zonnepanelen doneert en Feenstra die installeert.

Meer over dit initiatief