Menu

Privacy Policy van Feenstra

Uw privacy

Als u contact heeft met Feenstra, legt Feenstra een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. We noemen dit 'het privacy statement'. Deze afspraken gelden voor alle klanten van Feenstra en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Feenstra.

Wijziging van het privacy statement

Feenstra kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om de aanvragen en/of bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Feenstra zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of bestelling.

Indien u gebruik maakt van een van onze varianten van Beheer op Afstand (zoals bijvoorbeeld onderdeel van de Feenstra Flexhuur propositie), dan verzamelen wij gegevens over het functioneren en het gebruik van het systeem. Deze data wordt door Feenstra in eerste instantie in anonieme vorm verwerkt en de data worden los van uw klantgegevens opgeslagen. Op basis van verzamelde data en door Feenstra ontwikkelde algoritmen kunnen events, meldingen en informatie over het gebruik van de installatie met u worden gedeeld. Om tot een zo goed mogelijke dienstverlening te komen wordt de data eventueel gecombineerd met externe bronnen zoals weersinformatie en informatie over uw woning. Feenstra stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Indien data door externe personen wordt verwerkt, dan heeft Feenstra met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veiligheid van uw data is overeengekomen. Feenstra kan de data wel in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken voor publicaties en commerciële uitingen.

Feestra gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het bezoek aan www.Feenstra.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website optimaliseren en personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dit melden via ons klachtenformulier op onze website. Als u hierbij vermeldt dat u gebruik wil maken van het recht van verzet, zorgen wij ervoor dat u geen informatie meer van ons ontvangt over onze acties en producten. Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig door middel van een hyperlink in de mail zelf. 
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

 

Hoe veilig zijn uw gegevens bij Feenstra?

Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke gegevens goed te beschermen. Bij Feenstra worden uw persoonlijke gegevens (adres, klantnummer, bestelgegevens...) uit alle formulieren door middel van de zogenaamde SSL-Techniek (Secure Locket Layer) gecodeerd overgedragen. Daarmee zijn uw persoonlijke gegevens beveiligd en hebben onbevoegden geen toegang tot de gegevens.

De beveiligde verbinding is te herkennen aan de volgende punten:

 • het getoonde internetadres begint in plaats van "http://..." met https://...
 • in de brower verschijnt onderaan de vensterrand een gesloten hangslotje
 • groene balk in URL

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wanneer wij iets met uw gegevens doen, houden wij onze aan de wetten en regels die hiervoor bestaan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij hebben de verwerking van gegevens aangemeld, meldingsnummer m1519747, bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Er is precies omschreven:

 • Welke gegevens Feenstra verwerkt.
 • Op wie de gegevens betrekking hebben.
 • Waarvoor wij gegevens gebruiken.
 • Welke personen of instanties gegevens kunnen krijgen.

U kunt dit zelf nakijken op de website Autoriteit PersoonsgegevensKijk bij ‘Meldingen Registers’.

 

Hoe kunt u zien wat Feenstra met uw gegevens doet?

Wij hebben de verwerking van gegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar is precies omschreven wat Feenstra met uw gegevens doet.

Daarnaast heeft u als klant het recht om uw gegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke gegevens wij van u hebben. En waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Als u dit wilt, kunt u een brief sturen. Vraag in deze brief om inzage in uw gegevens. Zet in uw brief uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Feenstra
o.v.v. Recht van Inzage
Postbus 363
3400 AJ  IJsselstein

Wat moet u dan als u geen aanbiedingen van Feenstra wilt krijgen?

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit kenbaar maken aan Feenstra. U als gebruiker heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het verzoek hiervoor kunt u schriftelijk indienen. Zorg ervoor dat het verzoek gedateerd en ondertekend is. Voeg ook een bewijs van uw identiteit toe bij de aanvraag, bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort. Zo zijn wij zeker van uw identiteit en wordt vermeden dat iemand anders in uw naam de verwijdering van uw gegevens aanvraagt.

Feenstra
o.v.v. Recht van Verzet
Postbus 363
3400 AJ  IJsselstein

Webstatistieken

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Feenstra gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Deze functionele cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Ook maken wij gebruik van remarketing cookies om eerdere bezoekers van onze website opnieuw te kunnen benaderen. Deze worden pas geplaatst nadat u op akkoord heeft gedrukt op onze cookiemelding.

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube of Vimeo. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Feenstra, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.