Biogas

Biogas wordt gemaakt door planten of dierenresten in een vat te laten vergisten. Tijdens het vergistingsproces komt methaan vrij, ook wel biogas genoemd. Biogas heeft niet precies dezelfde samenstelling en kwaliteit als aardgas. Biogas kunnen we dus niet zomaar toevoegen aan het gasnet. Eerst moet het opgewaardeerd worden tot dezelfde kwaliteit als ons aardgas nu heeft. Na dit proces noemen we biogas ‘groen gas’. We kunnen veel dingen vergisten. Denk aan houtsnippers, koemest, maar ook bijvoorbeeld onverkochte vleeswaren.