Energie prestatie coëfficiënt (EPC)

Het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) betreft de maat voor het bepalen van energiezuinigheid.
In de NEN-norm 7120 ligt vast hoe deze EPC wordt bepaald.
De NEN-norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

Per 1 januari 2020 wordt de EPC vervangen door de invoering van de eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

De energie prestatie coëfficiënt van een woning drukt de energetische prestatie van een woning uit. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60 % van de energie, die zo'n woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben.