Groen certificaten

Om te bewijzen dat duurzame energie ook echt duurzaam is, heeft de overheid een certificatensysteem ontwikkeld. Dit zijn de zogenoemde ‘groen certificaten’. Een producent ontvangt een ‘groen certificaat’ als hij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit. Onafhankelijke instanties controleren of aan de eisen wordt voldoen en hoeveel milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit op het net wordt gezet.