Groen gas

Groen gas is gas dat we op duurzame wijze produceren. De basis is biogas, synthetisch gas of waterstof. Groen gas kunnen we niet zomaar toevoegen aan ons gasnet. Het heeft namelijk niet precies dezelfde samenstelling en kwaliteit als aardgas. Voordat we dit gas door ons leidingstelsel kunnen laten stromen, zal het allereerst moeten worden opgewaardeerd tot dezelfde kwaliteit als dat aardgas heeft. Na het opwaarderen noemen we biogas groen gas.

Wanneer we als consumenten spreken over groen gas, dan hebben we het vaker over een ander soort product. Veelal bedoelen we hiermee het gas dat wordt gecompenseerd met klimaatvriendelijke projecten in het buitenland, zoals de aanplant van nieuwe bomen.