Kyoto-protocol

In het Kyoto-protocol uit 1997 verbonden industrielanden zich om de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 5% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Niet elk land had hetzelfde reductiepercentage. Zo zou Amerika de uitstoot van broeikasgassen met 7% moeten verminderen, Japan met 6% en de Europese Unie met 8%.

Na het verdrag heeft de Europese Unie de emissiereducties per lidstaat bepaald.