Energietransitie in Nederland: we lopen achter bij onze buren

Zijn we nu nóg niet duurzaam genoeg?

 • 22/10/2020 11:37am
 • 12
 • 4 min.
 • Feenstra nieuwsredactie

Ligt de energietransitie in Nederland nog wel op koers? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat kunt ú doen om Nederland duurzamer te maken? We praten wel veel over duurzame energie, maar dóén we er ook genoeg aan? In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we de CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft willen terugdringen in vergelijking met 1990. Twintig jaar later, in 2050, moeten we zelfs helemaal klimaatneutraal zijn. Mooie voornemens, maar het gaat erom wat er in de praktijk gebeurt. Dit artikel laat zien hoe de energietransitie er in Nederland voor staat.

We liggen achter op schema

Om minder CO2 uit te stoten, moeten we overstappen van fossiele brandstoffen op herwinbare energie. Aardgas, olie en steenkool moeten plaatsmaken voor windenergie, zonne-energie en andere duurzame energiebronnen. Misschien gaan ook waterstof en kernenergie een belangrijke rol spelen. Met de andere landen van de Europese Unie heeft Nederland afgesproken dat in 2020 minstens 14% van onze energie hernieuwbaar is. Dat is niet héél ambitieus, want de doelstelling van alle EU-landen samen is om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie te hebben. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek liggen we bovendien flink achter op schema. Het rapport Hernieuwbare Energie in Nederland laat zien dat Nederland in 2019 maar 8,6% van de energie uit duurzame bronnen haalde. Biomassa was de belangrijkste leverancier van hernieuwbare energie, gevolgd door windenergie en zonne-energie. 

Gerelateerd
Kernenergie taboe

We moeten het (ook) hebben over kernenergie

Lees meer

Duurzame energie in Nederland in 2019

Biomassa 59%
Windenergie 21%
Zonnestroom/-warmte 11%
Overige duurzame bronnen 9%

(Bron: Solar Magazine)

Het lijkt er dus op dat we de eerste doelstelling (14% duurzame energie in 2020) niet zullen halen. Dat betekent dat er de komende jaren een flinke extra inspanning nodig is om de achterstand in te halen. Sommige deskundigen zijn daar optimistisch over. Zij zijn ervan overtuigd dat zo’n inhaalslag mogelijk is

Onderaan in Europa

Eurostat (het Europese CBS) laat ieder jaar zien hoe de landen in de Europese Unie presteren op het gebied van duurzame energie. De meest recente ranglijst is van 2018. Zweden, Finland en Letland zijn de koplopers in Europa. Van het energieverbruik in die landen is 40% of meer afkomstig uit duurzame energiebronnen. Dat de energietransitie in ons land nog maar nauwelijks op gang is gekomen, blijkt uit onze positie op de ranglijst van Eurostat. We bungelen helemaal onderaan, op de 27e plaats.

Europese Kampioenschappen Duurzame Energie – een tussenstand

Hoe groot is het aandeel van hernieuwbare energie in het totale verbruik van een land? Dit was de Europese ranglijst in 2018:

Kansen voor zon en wind

Duurzame energie heeft alles te maken met de natuurlijke hulpbronnen die in een land aanwezig zijn. Zo hebben landen als Noorwegen en Zweden veel water én veel hoogteverschillen. Die landen kunnen daardoor veel duurzame energie opwekken met behulp van waterkrachtcentrales. Ook in Nederland maken we gebruik van waterkracht, maar in ons vlakke land levert dat niet al te veel groene energie op. Zonne-energie is in ons land wél een kansrijke energiebron. Op steeds meer daken en weilanden verschijnen zonnepanelen. Daarnaast ontdekken veel mensen dat ze met een zonneboiler flink kunnen besparen op het verbruik van aardgas en/of elektriciteit. Die ontwikkeling is veelbelovend, maar een échte sprong vooruit kunnen we maken dankzij een andere groene energiebron: de wind. Nederland heeft een lange kustlijn met veel ondiep water. Daar zijn veel mogelijkheden voor windturbines en die leveren zonder CO2-uitstoot een grote hoeveelheid elektriciteit op.

Gerelateerd
webimage 2446862D B7D3 4C28 8C2EA7B687F2CC90

Waterkracht in Nederland

Lees meer

Wat gaat er wél goed?

De rol van duurzame energie is nog niet groot genoeg in de ‘energie-mix’ van Nederland. Een aandeel van 14% herwinbare energie in 2020 lijken we niet te gaan halen. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Integendeel.

 • Het verbruik van duurzame energie groeit snel. In 2019 verbruikten we met z’n allen 181 petajoule (PJ) aan hernieuwbare energie. Een jaar eerder was dat nog maar 156 PJ.
 • De opmars van zonne-energie lijkt niet meer te stuiten. Het verbruik van zonnestroom en zonnewarmte laat ieder jaar een spectaculaire stijging zien. In 2019 waren er in ons land bijna anderhalf keer zoveel zonnepanelen als het jaar daarvoor.
 • Om de energietransitie op gang te brengen, zijn nieuwe, slimme ideeën en technieken nodig. Gelukkig wordt daar hard aan gewerkt. Op diverse plaatsen in Nederland komen kleine en grote initiatieven van de grond om de toepassing van duurzame energie in de praktijk te testen. Gaat de brandstofcel voor een doorbraak zorgen? Is waterstof misschien dé brandstof van de toekomst? Er gebeurt van alles. Talloze bedrijven, organisaties en gewone consumenten zijn vol enthousiasme bezig om werk te maken van een duurzame toekomst. Veel voorbeelden van vernieuwende, duurzame projecten zijn te vinden in het magazine SCHOON.
Gerelateerd
Waterstof

Stoken en koken met waterstof

Lees meer

Wat kunt u zelf doen aan de energietransitie?

Als we willen dat Nederland gaat stijgen op de ranglijst van duurzame landen, kijken we al snel naar de overheid en naar de grote bedrijven in de energiesector. Zetten zij de schouders eronder, dan gebéúrt er ook iets. Maar tegelijkertijd kan de energietransitie ook bij u thuis vorm en inhoud krijgen. Vandaag al. Want veel maatregelen en technieken waarmee we onze CO2-uitstoot flink kunnen verminderen kunt u nú al toepassen in uw eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van de vloer, de muren en het dak. Is uw cv-ketel aan vervanging toe, vraag uw installateur dan naar duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp, misschien in combinatie met zonnepanelen en een zonneboiler. Maar energie besparen kan ook direct, door dagelijks een aantal simpele, praktische tips toe te passen.

Duurzaam en comfortabel wonen

Poll

Vindt u dat we eraan moeten werken om Nederland hoger op de ranglijst van duurzame landen te krijgen?

Wat vindt u van dit artikel?


Meer over deze tags


Plaats reactie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Reacties

 • Jan Kraaij 5 maanden geleden

  Gravatar for Jan Kraaij

  Als we eerder aan kernenergie waren begonnen hadden we geen CO2 probleem gehad!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Henri 6 maanden geleden

  Gravatar for Henri

  Ik vind het belangrijk dat we snel maar vooral GOED moeten verduurzamen. Dat betekent dat we ook heel erg op de prijs per gerealiseerde eenheid moeten letten. Ik zie nog te vaak dat allerlei hobby's nagestreefd worden, zoals een energie eiland, terwijl je een gracht moet graven om een eiland te creeren. Ook plaatst met in Nederland te ontwikkelen mini watermolens terwijl op de hele wereld daar al een schat aan ervaring mee is. Dat vaak betekent Veel te duur in verhouding tot wat het oplevert. Hij ook als je aan warmte bronnen denkt hoe deze het gaan in de energie transitie. Een warmte voorziening met een raffinaderij als voeding is een doodlopende weg als we straks op stroom of op waterstof rijden.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • M.G. Meijer 6 maanden geleden

  Gravatar for M.G. Meijer

  Ik heb naar een hybride warmtepomp gekeken .Vanwege de besparing in geld hoef je dit niet te doen.Je krijgt wel een lelijke pomp aan de buitenmuur hangen.Bovendien valt de vermindering van CO 2 mij zwaar tegen.De Gemeente moet nog met een plan komen.Gaan ze bijvoorbeeld een warmtenet aanleggen ??
  Op dit moment zie ik zelf geen enkel nut om iets aan mijn energie huishouding te veranderen.
  Overigens hebben we al ruim 7 jaar 20 zonnepanelen op het dak liggen.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Paul Hageman 6 maanden geleden

  Gravatar for Paul Hageman

  wij moeten van het gas af: in duitsland moeten ze juist meer aan het gas. wind en zonnen energie zijn onbetrouwbaar zolang er geen juiste opslag mogelijkheden zijn. Dus de oplossing, zeker voor de industrie, is kerncentrales. en er zouden verplichten zonnepanelen op platte daken van bijv grote industrieterreinen moeten komen ipv weilanden die belangrijk zijn voor de CO2 reductie. Het korte termijn plannen moet overgaan in een lange termijn strategie

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Anton Stroomer 6 maanden geleden

  Gravatar for Anton Stroomer

  Re we lopen achter op onze buren, Duitsland stookt nog steeds bruinkool en maken nu reklame om over te stappen op aardgas en als je overstapt dan krijg je 750 euro subsidie wij moeten van het aardgas af en krijgen als bonus een milieubelasting verhoging als vervuiler.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Paul Markus 6 maanden geleden

  Gravatar for Paul Markus

  Nou heb ik 10 zonnepanelen met micro- omvornersmaar die staan meer west, met een rendement van 60% . Achter op Oost heb ik een hoge boom, dus het rendement zal al niet veel beter worden. Ik zit een beetje met het afschaffen van de Salderingsregeling, en de meeste stroom wordt dan opgewekt wanneer je deze het minst nodig hebt. Ik heb ook winddelen, maar dat is aan een maximum gebonden. De grootste energiekostenposten zijn de transportkosten en de belasting. Hoe anders is dat in Scandinavië en Zwitserland: stroom kost bijna niets. Kernenergie lijkt me toch zo gek nog niet: waar blijven die intrinsiek veilige Thoriumreaktoren?

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • George Hendriks 6 maanden geleden

  Gravatar for George Hendriks

  Ik vind lijstjes of ranglijsten niet zo boeiend. De kille cijfers zeggen me meer. Wat is het afgesproken doel en hoe ver zijn we? Ik vind dus dat het sneller mag gaan. De niet in mijn zichtveld of achtertuin mentaliteit voor wat bijvoorbeeld wind energie betreft gaat me regelmatig te ver. Daarnaast verbaas ik me over het hoge energie verbruik in bedrijven en gezinnen. Ik gebruik 1800 KW en 900 kuub gas in een hoekhuis waar we met vijf personen wonen. Bouwjaar 2005. De trui en sloffen helpen ons en actief zijn ook. Ik ken gezinnen die minimaal het dubbele gebruiken. Volgend jaar gaan we stroom leveren en minder gas gebruiken.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • M. Simons 6 maanden geleden

  Gravatar for M. Simons

  Dat particulieren allemaal van het gas af moeten is onbeschoft duur, en wat win je ermee, bijzonder weinig, misschien moeten we het accent meer leggen op wat het meest oplevert.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • koos 6 maanden geleden

  Gravatar for koos

  vind dat het snel genoeg gaat om nu alles versneld uit te gaan voeren gaat een hoop geld kosten .
  en een hoop verkeerde besluiten genomen worden,
  en beloften van het rijk zijn niet te vertrouwen (we hebben nog nooit iets gehad van onze overheid we geven het volk een vinger en pakken daarna de hele hand )

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Giel van Loo 6 maanden geleden

  Gravatar for Giel van Loo

  ik vraag me af waarb we mee bezig zijn moeten wij de wereld redden????de rest van de wereld trekt er zich geen bal van aan dit is goed om de nederlandse belasting betaler op hoge kosten te jagen?ik zou eerst eens kijken hoeveel energie iedereen verbruikt en dan zul je zien dat de gewone man met z,n klein huisje het nog niet zo slecht doet / en dan komt het kapitaal met hun grote villas er slecht vanaf maar hier willen jullie natuurlijk niet over spreken?want dit doet pijn en die hele transitsie zal zo wie zo nooit eerlijk verlopen de kleine man is altijd het slachtoffer

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.