Wijzigen of opzeggen

Wijzigen of opzeggen

Uw persoonlijke gegevens kunt u altijd inzien en wijzigen in Mijn Feenstra.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw rekeningnummer of het inzien van uw contracten en serviceabonnement-facturen.

 

 
Nog geen account? Registreer eerst

 

Uw vraag nog niet beantwoord?
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de andere onderwerpen. Of neem contact op met onze klantenservice via telefoon 088 - 8455 000 of maak gebruik van ons contactformulier

Veelgestelde vragen Cv-ketel serviceabonnement

Als u een nieuwe ketel bij Feenstra koopt, zorgen wij ervoor dat uw onderhoudscontract op uw oude toestel wordt beëindigd vanaf het moment dat er een nieuwe ketel hangt.

Mocht u elders een ketel hebben gekocht, dan dient u Feenstra hiervan op de hoogte te brengen. Uw onderhoudscontract zal dan opgezegd moeten worden. In Mijn Feenstra kunt u melding doen van het opzeggen van uw Feenstra contract. 

Opzegtermijn onderhoudsabonnement

Alle serviceabonnementen hebben een minimale looptijd van één jaar. Na deze minimale looptijd is het serviceabonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Voorbeeld: de looptijd van uw serviceabonnement eindigt op 31 december. U kunt dan het abonnement beëindigen per 1 januari mits u dit uiterlijk 30 november doorgeeft.

Heeft u een cv-ketel inclusief All-in serviceabonnement gekocht, geldt een minimale looptijd van twee jaar. Na deze minimale looptijd is het serviceabonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. 

De looptijd is minimaal 1 jaar. Het serviceabonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. Na de minimale looptijd van 1 jaar is het serviceabonnement per maand opzegbaar. 

Heeft u het oude WarmteGarantie serviceabonnement? Dan wordt dit abonnement na 15 jaar automatisch omgezet naar het Service & Onderhoud Basis serviceabonnement, incl. bijbehorend (lager) tarief.

Het is mogelijk het contract op een andere naam te zetten. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een scheiding of in geval van een overlijden. Neemt u hiervoor contact op met onze Klantenservice, via het nummer 088 8455 000 (lokaal tarief). Wij helpen u graag. 

Een serviceabonnement is altijd aan een (warmte)installatie op een bepaald adres gekoppeld. Gaat u verhuizen, dan verhuist uw huidige serviceabonnement dus niet mee. In plaats daarvan beëindigen we het abonnement op uw huidige adres, en sluiten we desgewenst een nieuw serviceabonnement op uw toekomstige adres af.

Weet u nog niet of u op uw nieuwe adres gebruik wilt maken van de diensten van Feenstra? Dan zegt u uw huidige serviceabonnement op. 

Meer informatie over verhuizen

In geval van overlijden heeft u als nabestaande de keuze tussen:

  • Het ServiceAbonnement overnemen
  • Het ServiceAbonnement zonder meerkosten (tussentijds) beëindigen.

Kiest u ervoor om het abonnement te beëindigen? Dan kan dit alleen schriftelijk en niet telefonisch of online doorgegeven worden. Stuur uw schriftelijke verzoek tot opzeggen naar:

Feenstra Klantenservice
T.a.v. Opzeggen i.v.m. overlijden
Postbus 88
8200 AB Lelystad

Om op te zeggen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via het nummer 088 8455 000 (lokaal tarief). Onze medewerkers staan u graag te woord over de opzegvoorwaarden en eventuele resterende contractduur. Uw opzegging wordt direct voor u in orde gemaakt en u ontvangt een bevestiging van uw opzegging. Zorg dat u uw adresgegevens, klantnummer of bankrekeningnummer bij de hand heeft, ter verificatie. Houdt u er tevens rekening mee dat alleen de persoon die het ServiceAbonnement heeft afgesloten, telefonisch kan opzeggen.

Het makkelijkst en snelst regelt u uw opzegging via Mijn Feenstra. Heeft u nog geen account, registreer dan eerst. Is in een paar stappen gedaan.

 

Een andere mogelijkheid is het online formulier in te vullen. Hiermee kunt u uw opzegging doorgeven en ontvangt u binnen 10 werkdagen van ons bericht. 

Uiteraard kan dat alleen duurt het verwerken van een schriftelijke opzegging minimaal 2 weken. We kunnen u telefonisch het beste helpen met opzeggen. Zo kunnen we eventuele vragen over de opzegvoorwaarden en eventuele resterende contractduur direct beantwoorden. De klantenservice is bereikbaar via het nummer 088 8455 000 (lokaal tarief).

Schriftelijk opzeggen kan door een brief te sturen naar onderstaand adres. Wij adviseren de brief aangetekend te versturen.

Feenstra Klantenservice
T.a.v. Opzeggen
Postbus 88
8200 AB Lelystad

Een schriftelijke opzegging moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Naam
  • Adres
  • Rekeningnummer
  • Telefoonnummer
  • Datum van opzegging
  • E-mailadres voor bevestiging
  • Omschrijving van het ServiceAbonnement dat u wilt opzeggen

Download hier een voorbeeld opzegbrief. Deze kunt u printen, invullen en opsturen.

Heeft u nog vragen? Onze klantenservice helpt u graag. Bel 088 8455 000 (lokaal tarief)

Veelgestelde vragen Cv-ketel huurcontract

Naast het beëindigen van uw huurcontract, zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over o.a. het demonteren van het huurtoestel. Middels dit formulier kunt u melding maken van uw opzegging. Na deze melding zal de afhandeling van uw huurovereenkomst in werking worden gezet.

Dit formulier is dus niet de definitieve beëindiging van uw huurcontract. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, zullen wij u hierover verder informeren.

Melding maken opzeggen huurcontract

Neen, dat is niet mogelijk. Maar u kunt altijd de ketel weg laten halen en een ketel bij ons kopen. Hiervoor ontvangt u een gepaste offerte.

Wanneer u kiest om het huurcontract te beëindigen, gaan wij ervan uit dat u een andere cv- ketel laat plaatsen. Dan maken wij met u een afspraak om de ketel op te halen. Als u wilt dat wij de cv-ketel demonteren, dan doen wij dat.

Het contract eindigt een maand na opzeggen. Binnen die maand halen wij de ketel op. Er zijn dan geen verdere kosten verschuldigd, ook geen demontagekosten. Als, om een of andere reden, het niet lukt om de ketel op te halen of de ketel zoekraakt, dan zijn hier kosten aan verbonden.

Neen, wij komen de cv-ketel demonteren, inclusief de BOA-module/thermostaat.

Bij opzegging van het contract vanwege de verkoop van de woning, kan het contract worden overgedragen aan de nieuwe bewoner/eigenaar van de woning. Hiervoor sturen wij een wijzigingsformulier. De ketel blijft dan hangen. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice 088 - 8455 000.

Heeft u vóór 1 oktober 2016 een cv-ketel gehuurd bij Feenstra, dan heeft u een huurovereenkomst met een duur van 144 maanden, oftewel 12 jaar.

Wat gebeurt er na 12 jaar als de huurovereenkomst afloopt?
Aan het einde van de overeenkomst heeft u vier opties:

1) U ontvangt automatisch een brief van Feenstra met daarin een nieuw, verlaagd huurtarief. Hier hoeft u niets voor te doen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd en u betaalt maandelijks het verlaagde tarief.

2) U kunt overstappen naar het nieuwe Feenstra cv-ketel huren. U huurt dan een nieuwe cv-ketel vanaf 23,95 per maand. Hierbij kunt u kiezen tussen een contract met een looptijd van 5 en 1 jaar. Na de looptijd kunt u maandelijks kosteloos opzeggen.

3) U kunt de huidige cv-ketel in eigendom overnemen. Feenstra berekent hiervoor de economische waarde van het toestel en doet u een overnamevoorstel toekomen. Neem hiervoor contact op met Feenstra via 088 8455 000.

4) U kunt het contract beëindigen en de cv-ketel niet willen overnemen. Feenstra komt de cv-ketel in dat geval kosteloos demonteren en neemt hem mee.

Wat is er mogelijk indien u de huurovereenkomst voortijdig wilt beëindigen?
Er zijn situaties waarbij u, als huurder, de huurovereenkomst eerder wilt stoppen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Bij voortijdige opzegging heeft u twee mogelijkheden:

1) Indien u verhuist en de nieuwe bewoners hebben interesse in een huurtoestel, dan kunt u de huurovereenkomst overdragen aan de nieuwe bewoners. Neemt u in dat geval contact op met Feenstra om dat te regelen.

2) De huurovereenkomst met Feenstra biedt u na 48 maanden ook de mogelijkheid om het contract voortijdig te beëindigen. U betaalt in dat geval voor de beëindiging van de overeenkomst aan Feenstra een beëindigingsvergoeding. Wilt u weten wat u moet betalen om uw huurovereenkomst voortijdig te beëindigen? Neem contact op met Feenstra via 088 8455 000.

Heeft u tussen 01 oktober 2016 en 14 oktober 2019 een cv-ketel huurovereenkomst bij Feenstra heeft afgesloten?
Dan heeft u het oude Flexhuur contract met een minimale looptijd van 1 jaar, waarbij u maandelijks kosteloos kunt opzeggen.
Wat gebeurt er na 1 jaar als de huurovereenkomst afloopt? Aan het einde van de huurovereenkomst heeft u 3 opties:

1) Als u niets doet, wordt de overeenkomst stilzwijgend maandelijks verlengd. Hierbij betaalt u nog steeds hetzelfde tarief en kunt u nog steeds maandelijks kosteloos opzeggen.
2) U kunt overstappen naar het nieuwe Feenstra cv-ketel huren. Hierbij kunt u kiezen tussen een 5-jarig en een 1-jarig contract.
3) U kunt het contract beëindigen. In dat geval komt Feenstra de cv-ketel kosteloos demonteren en neemt hem mee.

Tussentijds is dit niet mogelijk. Na de looptijd van 5 jaar kunt u de huurovereenkomst omzetten naar een 1-jarig contract. Andersom geldt hetzelfde; bij een huurovereenkomst met een looptijd van 1 jaar, kunt u pas overgaan op een 5-jarig contract zodra de looptijd van de 1-jarige overeenkomst is verstreken.

Veelgestelde vragen Andere huurcontracten

Naast het beëindigen van uw huurcontract, zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over o.a. het demonteren van het huurtoestel. Middels dit formulier kunt u melding maken van uw opzegging. Na deze melding zal de afhandeling van uw huurovereenkomst in werking worden gezet.

Dit formulier is dus niet de definitieve beëindiging van uw huurcontract. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, zullen wij u hierover verder informeren.

Melding maken opzeggen huurcontract

U kunt het abonnement schriftelijk opzeggen door een email te sturen naar Opzeggingen.beveiliging@feenstra.com. U dient hierin de postcode en het huisnummer te vermelden van het pand waar het alarmsysteem zich bevindt. Daarnaast dient u uw klantnummer te vermelden in de email in verband met de verificatie van uw gegevens.

Opzegging voordat de initiële looptijd van de overeenkomst is verstreken, brengt kosten met zich mee. Wij berekenen u dan een vergoeding in rekening uitgaande van de resterende huurtermijnen zonder daarbij rekening te houden met de kosten van service en onderhoud en/of meldkamer diensten. De vergoeding is afhankelijk van het type product dat u nu huurt en resterende termijnen.

Overzicht vergoeding