Veelgestelde vragen zorgeloos wonen

Lees hier de veelgestelde vragen + antwoorden over de energietransitie, de kosten, de samenwerking en de toekomst. Feenstra geeft graag antwoord op al uw vragen. Mocht u uw vraag niet beantwoord zien, kunt u altijd bellen met onze Klantenservice voor meer informatie, tel: 088 - 8455 000.

Stap voor stap naar gasloze toekomst

Wij adviseren u rekening te houden met minimaal de ruimte die vergelijkbaar is met een wasmachine qua omvang. En ja, een warmtepomp maakt geluid. Net als een cv-ketel. Maar een goed geïsoleerde kast is afdoende om eventuele overlast te verminderen. 

Het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen is een bewezen techniek. Indien u de financiële middelen voor de aanschaf heeft en uw dak is geschikt (doe hiervoor onze online advies tool), kunnen wij geen redenen bedenken om niet tot de aanschaf van zonnepanelen over te gaan.

Een warmtepomp verbruikt elektriciteit om warmte te maken. Hierdoor bespaart u echter gas. De gedachte is dat de elektriciteit die de warmtepomp gebruikt wordt gecompenseerd door de besparing die u heeft op uw gasverbruik.

Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Sommige zijn inderdaad aangesloten op een bron, andere werken met (ventilatie)lucht. Dus niet voor alle warmtepompen zijn bodembronnen nodig.

Het voorraadvat van de zonneboiler wordt over het algemeen zo dicht mogelijk bij de collector geplaatst. Tijdens (telefonische) opname wordt in overleg met u vastgesteld wat de meest geschikte plek is om de zonneboiler te plaatsen.

Kamerthermostaten hebben vaak veel mogelijkheden. Op Youtube vindt u vaak hele goede en duidelijke gebruiksvideo’s.  Een geschikte temperatuur voor bijvoorbeeld nachtverlaging is afhankelijk van uw afgiftesysteem. Onze servicevakman kan u hierover prima adviseren tijdens de onderhoudsbeurt van uw installatie. Lees hier meer informatie over besparen met uw thermostaat.

Er zijn diverse bladen die u op het gebied van duurzaamheid informeren. Ook belangenverenigingen (Natuur en Milieu, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis) besteden regelmatig aandacht aan duurzaamheid. Kijk ook met regelmaat op onze website Zorgeloos Wonen.

Dit is afhankelijk van de situatie. Laat u hierover vrijblijvend adviseren. 

Bij het terugdringen van CO2 staat Feenstra overal voor open. Wij zijn de partner die ervoor zorgt dat de techniek in uw woning doet wat u er van mag verwachten. Of dit nu met of zonder (bio)gas is. Zo zijn wij bijvoorbeeld van mening dat ons enorme gasnetwerk ook gebruikt kan worden voor andere toepassingen. Hierbij geloven we in meer lokale of regionale oplossingen. Waterstof zou een optie kunnen zijn. De producten van Power2Gas eveneens.

Er is ons inziens dus niet één, maar er zijn vele oplossingen die alle bijdragen aan het terugdringen van CO2. Wat ons betreft moeten we het daar niet te lang over hebben, maar moeten we gewoon beginnen. En dat doen we ook stap voor stap.

Kosten

Er zijn inderdaad kosten gemoeid met maatregelen om met gas te stoppen. Het idee is wel dat de investering zichzelf terugverdient. Op veel maatregelen zijn ook subsidies van toepassing. Deze maken de terugverdientijd korter.

Stoppen met gas is niet in één specifiek bedrag te noemen. Ook is het lastig een indicatie te geven. Er zijn veel factoren die hierbij meespelen. De grootte van uw woning, de locatie, of deze al goed geïsoleerd is, etc. Kijk voor de mogelijkheden die er zijn onder andere op onze pagina over duurzaamheid.

Dit is situatie-afhankelijk. U kunt echter verschillende tussenstappen overwegen (ventilatiewarmtepomp, zonnepanelen, isolatie, dubbel glas). Onze adviseur kan u over uw specifieke situatie verder informeren.

Contact met Feenstra

Als we morgen allemaal elektrisch gaan verwarmen is het elektriciteitsnetwerk hier niet voor uitgerust. Maar dat is niet het geval. Stap voor stap gaan we naar oplossingen die minder CO2 produceren en komen er ook oplossingen voor de (ongelijkmatige) belasting van het elektriciteitsnetwerk. Denk aan opslag of omzetten in andere vormen van energie, zoals bijvoorbeeld waterstof. Niets doen tussentijds is geen optie.

Inderdaad, het aanpassen van de infrastructuur kost geld. En nog niet voor alles is morgen een passende en betaalbare oplossing. Toch zijn wij van mening dat nietsdoen geen optie is en er van overtuigd dat als we stappen nemen, er ook een oplossing komt. Inmiddels zijn wind- en zonne-energie al betaalbaar. Als we hadden gewacht, waren de kosten nooit gedaald. 

Samenwerking

Er zijn veel initiatieven voor een bredere samenwerking. Echter, doordat er veel meningen zijn die helaas niet allemaal eensluidend zijn,  stagneren dit soort samenwerkingen. Feenstra deelt de zienswijze dat een bredere samenwerking goed bij zal dragen aan de kans van slagen op het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs. 

De overheid faciliteert door middel van subsidies. Voor Feenstra is het lastig te voorspellen welke rol de overheid hierin gaat spelen en kiezen. Het kabinet zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Er zijn verschillende Nul Op de Meter (NOM)-projecten gerealiseerd. De plannen om woonwijken om te bouwen worden op gemeentelijk niveau uitgerold. Feenstra speelt hier in de uitvoering een rol. 

Koolmonoxide

Koolmonoxide is een gevaarlijk gas. Dat zal zo blijven! Preventieve maatregelen zijn:

  • Onderhoud door (onze) vakman
  • Een CO-melder (slot op de deur, een ongeluk zit immers in een klein hoekje)
  • Aandacht voor de lichamelijke symptomen die op kunnen treden. 

Nee, onze vakmannen zijn opgeleid om uw woning veilig te houden. Zij controleren de afstelling van de ketel, checken uw rookgasafvoer en doen deugdelijk onderhoud. In sommige situaties spelen invloeden buiten uw cv-ketel een rol bij het ontstaan van hoge concentratie koolmonoxidegassen.

Meer informatie over koolmonoxide

Gasloze toekomst

In de verschillende blogs en verhalen op www.feenstra.com/zorgelooswonen/ vertelt Feenstra hoe zij de toekomst rondom gasloos wonen ziet.