Biomassa

Als we spreken over biomassa gaat het over alle planten en dieren op aarde (zowel dood als levend). Voor het opwekken van groene stroom of duurzame warmte is biomassa een belangrijke bron. Wanneer we het hebben over energie uit biomassa, dan bedoelen we dus energie uit planten(resten) en dieren(resten). Hierbij kunt u denken aan (snoei)hout, gft-afval en mest. Biomassa wordt daarvoor vaak vergist (biogas) of verbrand in een centrale. Biomassa gaat nu nog vaak om houtsnippers die we bijstoken in kolencentrales.

Lees hier meer over een toekomst zonder aardgas.