Kernenergie

Kernenergie, ook wel nucleaire energie, komt in de vorm van warmte vrij wanneer we atoomkernen splijten. Met stoomturbines en generatoren kan de vrijgekomen warmte worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dit gebeurt in kerncentrales. Voor de atoomsplijting wordt veelal uranium gebruikt als grondstof, veelal aangevuld met plutonium.

Lees hier meer over de voor- en nadelen van kernenergie