De voordelen en nadelen van kernenergie

Kernenergie: ja of nee?
Kernenergie

Wat vindt u van dit artikel?

Meer over deze tags


Plaats reactie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

* verplichte velden

Reacties

 • Gravatar for Guus Braam
  Guus Braam 15 dagen geleden

  De productie van elektriciteit m.b.v. een thermische centrale verwarmt de aarde van binnen uit: de energie komt uit de aardkorst, dus binnen de (isolerende) dampkring. Die energie zit opgesloten in een brandstof, die tijdens een proces in een meer bruikbare vorm wordt omgezet. Bij die omzetting wordt niet alle in de brandstof aanwezige energie omgezet in de vorm die we nodig hebben, in dit geval elektriciteit. Het rendement is lager dan 100%.
  In een thermische centrale, onafhankelijk van de soort brandstof, wordt via stoom een machine aangedreven die de stroom produceert. Het maximale rendement dat met deze methode kan worden gehaald, bedraagt pakweg 52%.
  Het rendement van zonnepanelen is weliswaar maar de helft daarvan, maar de energie die (wel of niet) wordt omgezet kwam toch al van buitenaf op onze aarde terecht. Deze vorm van omzetting warmt onze aarde niet extra op.
  Wordt de zonne- of windenergie (wind wordt immers ook door de zon gevormd, van buitenaf dus) direct in waterstof én zuurstof omgezet, dan kunnen die beide gassen worden opgeslagen om later te worden verbrand. Als die warmte dán in een thermische centrale wordt gebruikt, warmt het proces de aarde weliswaar van binnen uit op, maar de oorspronkelijke warmte kwam van buitenaf. Er is zeker een verschil met fossiele brandstoffen: de energie die daarin opgeslagen is, kwam ons lang geleden toe. Met de opgeslagen waterstof is dat anders: de energie die we overdag opslaan als de zon schijnt, gebruiken we 's nachts als de zon weg is. We gebruiken waterstof én zuurstof als (kortstondige) buffer.
  Het opslaan van zowel waterstof als zuurstof verlost ons meteen van een deel van het stikstofprobleem: bij de reactie tussen waterstof en lucht komen NOx vrij doordat lucht stikstof bevat; bij de reactie van waterstof en (zuivere) zuurstof ontstaat water(damp), waaruit de restenergie door condensatie als warmte kan worden opgeslagen. De overtolige elektriciteit overdag kan overgedragen worden naar een gesloten water/waterstof+zuurstof systeem.
  In mijn ogen is een dergelijke toepassing van zonne- en windenergie wérkelijk duurzaam.

 • Gravatar for Crist-Jan Doedens
  Crist-Jan Doedens 3 maanden geleden

  Kernenergie in de vorm van uraniumsplijting levert afval op dat 100.000 jaar gevaarlijk blijft. Sta daar eens even bij stil! 100.000 jaar. Stel dat we dat veilig willen opslaan en al die jaren bewaren en in de gaten houden, afgezien van politieke stabiliteit. Stel dat je daar 1 persoon voor al het afval van 1 centrale zou moeten betalen, plus onderhoudswerk. Dat is dan laten we zeggen 100.000 euro per jaar. Maal 100.000 is 10 miljard euro in geld van nu. En al die tijd het risico dat er iets mis gaat. Je kunt er kernwapens mee maken, met het spul dat uit zo'n centrale komt. We zien in Oekraine wat er kan gebeuren als zo'n centrale in oorlogsgebied terecht komt.. Het bouwen van een centrale is duur. Je komt heb ik begrepen uit op een kilowattprijs van 10 cent. Wind op zee gaat onder de 5 cent per kilowattuur. Je kan de produktie van een kernenergiecentrale slecht regelen. Al met al is het een onverantwoord risico en nog eens duur. Zoiets als het kopen van een met salmonella besmette pizza voor 20 euro. Koop die veilige pizza, die is nog goedkoper ook!

  • Gravatar for T. Strubbe
   T. Strubbe Crist-Jan Doedens 3 maanden geleden

   Juist,
   Hieraan kleven risico's voor het nageslacht, zo groot, dat je rekeni g moet houden dat enkel gewetenloze politici hiermee kunnen instemmen verder te gaan met kernenergie.
   En 99.999 jaren lang dat risico op gewetenloze regeringen, die ook het Latijn niet meer kunnen lezen, noch ons schrift.
   Oplossing voor afval kan dan ook niet zijn om Australië op te kopen om daar al het radioactief afval uit de hele wereld te gaan opslaan en er na een paar eeuwen (na uitputting van de uraniumbronnen) prikkeldraad omheen te plaatsen.
   Er zijn nu eenmaal vreemde machthebbers.

 • Gravatar for P Franssen
  P Franssen 3 maanden geleden

  Kernenergie is gezien de grote vraag naar elektriciteit onvermijdelijk. Dat kan nooit via zonne en windenergie opgewekt worden. Die zijn afhankelijk van zon en wind. Daarnaast zijn panelen en molens nu niet bepaald een verrijking van de omgeving. Kost heel veel ruimte. We moeten eens af van de tunnelvisie bij de milieubewegingen en kijken naar nieuwe technologieën zoals Torax centrales.

 • Gravatar for Paul Kraaijenhagen
  Paul Kraaijenhagen 3 maanden geleden

  Begin vandaag nog met het bouwen van een a twee kleine veilige kerncentrales erbij bv Petten en Groningen. Twee jaar te laat? Koop dan voorlopig kernenergie uit Frankrijk.

 • Gravatar for Ing.e.s. Staal
  Ing.e.s. Staal 3 maanden geleden

  Lees altijd met veel belangstelling de nieuwsbrieven. Mooi dat Feenstra onsniet alleen op de hoogte houdt van de mogelijkheden maar ons ook informeert over de kennis daarvan.

 • Gravatar for T. Strubbe
  T. Strubbe 3 maanden geleden

  Hoevel kost het tienduizenden jaren veilig bewaren van radioactief afval? Moeten onze nakomelingen dat betalen, en kunnen ze dan nog onze taal lezen en begrijpen? En moeten de kosten van zolang bewaren niet in de kWh-prijs inberekend worden? Blijven ministers wel afvan dat geld, zovele eeuwen? Is kernenergie wel zo goedkoop wanneer men eerlijk alle kosten, ook op termijn, meegerekend? Ik hoor ook dat er slechts voor één eeuw uranium is; is tienduizenden jaren veiligheidsrisico wel wat voor slechts één eeuw?

 • Gravatar for Henk Bakker
  Henk Bakker 3 maanden geleden

  Het is een pertinent onjuiste bewering dat er op termijn voldoende winbare uranium is. Los van alle andere nadelen is kernenergie ook om deze reden geen. duurzame oplossing (zie wisenederland.nl).

 • Gravatar for GJ Schmaal
  GJ Schmaal 5 maanden geleden

  Geen kernenergie. Bij een ongeluk is de schade niet te overzien en onbetaalbaar. Zet het geld in voor andere duurzamere projecten.

 • Gravatar for Alain Franzolini
  Alain Franzolini 24 maanden geleden

  waarom nog misleidend over een marginale en gevaarlijke energievorm praten als je weet dat duitsland al 50% wind en zonnenergie opbrengt.

 • Gravatar for Jacq Meijerink
  Jacq Meijerink 2 jaren geleden

  Ben een heel groot voorstander van Kern- of Fusie energie. Alleen hebben de meeste Nederlanders hun bekende kop in het zand gestoken. We lopen nu 30 jaar achter. Ook een groot voorstander van gas. Een hoop landen rollen nu pas hun gasnet uit, en dan moeten wij het slopen? We zijn echt gek geworden hier. Dat wordt dan weer slepen met gasflessen of koken op houtskool. Moet niet gekker worden....