Parijs-akkoord

Bij het Parijs-akkoord in december 2015 kwamen 195 landen samen op de VN-klimaattop in Parijs om een plan tegen de opwarming van de aarde te bespreken. Het Klimaatakkoord van Parijs was een vervolg op eerdere klimaatverdragen zoals het Kyoto-protocol.