Onderhoudscontract

Onderhoudscontract - serviceabonnement

Uw persoonlijke gegevens kunt u altijd inzien en wijzigen in Mijn Feenstra.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw rekeningnummer of het inzien van uw contracten en serviceabonnement-facturen. 

 
Nog geen account? Registreer eerst

Uw vraag nog niet beantwoord?
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de andere onderwerpen. Of neem contact op met onze klantenservice via telefoon 088 - 8455 000 of maak gebruik van ons contactformulier

Ledenvoordeel Vereniging Eigen Huis

De samenwerking tussen Feenstra en Vereniging Eigen Huis (VEH) is beëindigd per 1 juni 2019.
Voor leden van VEH die vóór 1 juni 2019 al klant waren bij Feenstra, verandert er vooralsnog niets.

Úw korting blijft van kracht en wij zorgen ook in de toekomst graag voor warmte en comfort in uw woning.

Veelgestelde vragen Cv-ketel serviceabonnement

Uw ketel wordt iedere 2 jaar zorgvuldig gecontroleerd en onderhouden, er is binnen 24 uur storingshulp en u betaalt geen voorrijkosten. In geval van een All-in abonnement zijn ook de kosten voor materiaal en kosten voor arbeidsloon in geval van een storing gedekt.

Vakkundig cv-ketel onderhoud:

 • voorkomt storingen
 • verlengt levensduur van uw cv-ketel
 • zorgt voor een lager energieverbruik

Voordat we een cv-ketel in contract nemen voeren we altijd een eerste inspectie uit. Zo bepalen we een nulpunt en weten we wat de staat van de cv-ketel is en of er sprake is van een veilige situatie. De monteur is ongeveer één uur bezig met de inspectie en voert diverse controles uit, o.a.:

Een controle van diverse meters;

 • Klopt de waterdruk?
 • Werken alle toe- en afvoerleidingen naar behoren?
 • Is de cv-ketel op de juiste manier bevestigd?
 • Zijn er geen lekkages waar te nemen?
 • Is de cv-ketel juist afgesteld?

Voor het service-abonnement All-In controleren we ook of de cv-ketel niet ouder is dan 13 jaar en of er geen sprake is van een ingebouwde boiler met een inhoud van meer dan 30 liter. Indien het een toestel betreft met een hoger maximaal haalbaar vermogen van 40 kW, dan geldt er een meerpijs per maand voor het All –in abonnement.

Op basis van de uitkomst van de inspectie nemen we uw cv-ketel in contract, of zijn er eerst reparaties nodig. Kosten voor materiaal worden altijd doorberekend.

Vrijwel alle ketels komen in aanmerking voor een Basis abonnement en voor ketels tot en met een ketelleeftijd van 13 jaar kan er ook een All-in Abonnement worden afgesloten, tenzij er sprake is van een ingebouwde boiler met een inhoud van meer dan 30liter. Het kan voorkomen dat de cv-ketel achterstallig onderhoud heeft, onderdelen niet meer voorradig zijn of dat de (situatie rondom de) cv ketel onveilig is. In dat geval heeft de monteur het recht de cv-ketel af te keuren voor een service en onderhoud abonnement. Ook kan een onveilige rookgasafvoer een reden zijn om het toestel af te keuren, ongeacht de leeftijd van het toestel. 

Eens per 24 maanden wordt er onderhoud uitgevoerd, waarbij een uitlooptijd mogelijk is van 3 maanden. Hiervoor wordt een afspraak met u gemaakt. U kunt ervoor kiezen het onderhoud per 12 maanden te laten uitvoeren, dan geldt er een meerprijs per maand. Bij enkele woningbouwverenigingen kan deze frequentie afwijken.

Zodra het tijd is voor uw onderhoudsafspraak, nemen wij of per post of per e-mail contact met u op. In de brief of e-mail staat aangegeven hoe u de afspraak kunt bevestigen of wijzigen als de voorgestelde dag en/of tijd niet uitkomt. U kunt online of telefonisch uw keuze doorgeven. Maar dit wordt duidelijk aangeven in de brief of e-mail die u ontvangt.

Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen. Als u op werkdagen tussen 08:30 uur en 16:30 uur contact opneemt met 088 - 8455 000, wordt u met uw lokale vestiging verbonden. Die kan dan een onderhoudsafspraak voor u bevestigen of wijzigen.

Als u voor 10:00 ’s morgens  contact met ons opneemt, helpen wij u dezelfde dag nog. In noodgevallen (bijvoorbeeld bij een gaslek) helpen we u altijd direct. Bij extreme drukte proberen we minder urgente storingen (zoals een lichte lekkage bij een radiator) op een later tijdstip uit te voeren. Zo kunnen we garanderen dat onze klanten niet zonder verwarming en warm water zitten.

Ja, we zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het oplossen van storingen van je cv-ketel. We komen zo snel mogelijk bij je langs, ook in het weekend of in de avond. Afhankelijk van het type abonnement worden de kosten hiervoor doorberekend. 

Bij het periodieke onderhoud zijn de kosten voor arbeid inbegrepen. In geval van een storing worden de arbeidskosten doorberekend. 

De kosten voor materiaal zijn inbegrepen zonder maximum, zoals omschreven in de algemene voorwaarden. 

Dat is afhankelijk van het type abonnement dat u heeft bij Feenstra.

 • Service & Onderhoud: Voorrijkosten worden vergoed. Arbeidsloon en materialen worden niet vergoed.
 • Geen abonnement: dan rekent Feenstra € 49,50  voorrijkosten plus € 18,- per kwartier aan arbeidsloon en materialen volgens offerte. Deze tarieven gelden van 7:00 uur tot 19:00 uur op een doordeweekse dag. ’s Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen gelden andere tarieven.

De looptijd is minimaal 1 jaar. Het serviceabonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. Na de minimale looptijd van 1 jaar is het serviceabonnement per maand opzegbaar. 

Heeft u het oude WarmteGarantie serviceabonnement? Dan wordt dit abonnement na 15 jaar automatisch omgezet naar het Service & Onderhoud Basis serviceabonnement, incl. bijbehorend (lager) tarief.

Als u een nieuwe ketel bij Feenstra koopt, zorgen wij ervoor dat uw onderhoudscontract op uw oude toestel wordt beëindigd vanaf het moment dat er een nieuwe ketel hangt. Mocht u elders een ketel hebben gekocht, dan dient u Feenstra hiervan op de hoogte te brengen. Uw onderhoudscontract zal dan opgezegd moeten worden.

Feenstra incasseert vooraf op kwartaalbasis via automatische incasso. Het afgeschreven bedrag is dus gelijk aan 3 x het maandtarief.

Veelgestelde vragen Cv-ketel huurcontract

Feenstra zorgt er voor dat de ketel gedurende de looptijd van de huurovereenkomst goed functioneert. De cv-ketel wordt regelmatig onderhouden en storingen lost Feenstra voor u op. U betaalt een bedrag per maand en heeft in principe geen omkijken naar de ketel.

In de huurprijs van de ketel is inbegrepen:

 • De montage van de ketel.
 • Het onderhoud van de ketel.
 • Veiligheidspakket. In uw ketel komen gas, water, elektra en vuur bij elkaar en er worden gevaarlijke rookgassen uitgestoten. Dat een vakman naar uw ketel kijkt en onderhoudt, is dus erg belangrijk voor uw veiligheid.
 • Alle kosten van storingen, materialen en voorrijden.

Wij monitoren uw ketel 24 uur per dag 7 dagen in de week. Zo kunnen wij in de gaten houden of uw ketel goed functioneert en worden wij op de hoogte gebracht als er storingen zijn.

Feenstra vindt privacy heel belangrijk. Daarom hebben we een scheiding aangebracht tussen ketelinformatie en klantgegevens. Klantgegevens worden pas met ketelgegevens gekoppeld als er een storing is of indien er onderhoud nodig is. Klantgegevens worden ergens anders opgeslagen dan de ketel informatie. Feenstra voldoet volledig aan de wet- en regelgeving rondom privacy.

Neen, wij komen langs als het nodig is. Dat kan eerder of later zijn dan twee jaar. Dat heeft te maken met het gebruik van de cv-ketel. Dit kunnen we onder meer aflezen via Beheer op afstand. Maar we zorgen natuurlijk altijd dat de ketel optimaal en veilig functioneert.

Neen, dat is niet mogelijk. Maar u kunt altijd de ketel weg laten halen en een ketel bij ons kopen. Hiervoor ontvangt u een gepaste offerte.

Neen, Feenstra bepaalt of en wanneer er een nieuwe ketel wordt geplaatst.

Wanneer u kiest om het huurcontract te beëindigen, gaan wij ervan uit dat u een andere cv- ketel laat plaatsen. Dan maken wij met u een afspraak om de ketel op te halen. Als u wilt dat wij de cv-ketel demonteren, dan doen wij dat.

Het contract eindigt een maand na opzeggen. Binnen die maand halen wij de ketel op. Er zijn dan geen verdere kosten verschuldigd, ook geen demontagekosten. Als, om een of andere reden, het niet lukt om de ketel op te halen of de ketel zoekraakt, dan zijn hier kosten aan verbonden.

Neen, wij komen de cv-ketel demonteren, inclusief de BOA-module/thermostaat.

Bij opzegging van het contract vanwege de verkoop van de woning, kan het contract worden overgedragen aan de nieuwe bewoner/eigenaar van de woning. Hiervoor sturen wij een wijzigingsformulier. De ketel blijft dan hangen. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice 088 - 8455 000.

Ja, aan deze voorwaarden moet worden voldaan:

 • U moet 24/7 de beschikking hebben over internet
 • Er moet een vrije/beschikbare ethernet poort zijn in de router
 • Een vrij stopcontact bij de router
 • Uw huidige thermostaat wordt vervangen door de meegeleverde thermostaat. We maken gebruik van de bestaande bedrading. (Mochten er nieuwe draden moeten worden getrokken valt dit onder meerwerk)
 • De ketel moet altijd online staan. 

  Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij eerst contact met u opnemen om u hierop te attenderen. Mocht hier geen gevolg aan worden gegeven dan zullen wij de cv-ketel ophalen.

Heeft u vóór 1 oktober 2016 een cv-ketel gehuurd bij Feenstra, dan heeft u een huurovereenkomst met een duur van 144 maanden, oftewel 12 jaar.

Wat gebeurt er na 12 jaar als de huurovereenkomst afloopt?
Aan het einde van de overeenkomst heeft u vier opties:

1) U ontvangt automatisch een brief van Feenstra met daarin een nieuw, verlaagd huurtarief. Hier hoeft u niets voor te doen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd en u betaalt maandelijks het verlaagde tarief.

2) U kunt overstappen naar het nieuwe Feenstra cv-ketel huren. U huurt dan een nieuwe cv-ketel vanaf 23,95 per maand. Hierbij kunt u kiezen tussen een contract met een looptijd van 5 en 1 jaar. Na de looptijd kunt u maandelijks kosteloos opzeggen.

3) U kunt de huidige cv-ketel in eigendom overnemen. Feenstra berekent hiervoor de economische waarde van het toestel en doet u een overnamevoorstel toekomen. Neem hiervoor contact op met Feenstra via 088 8455 000.

4) U kunt het contract beëindigen en de cv-ketel niet willen overnemen. Feenstra komt de cv-ketel in dat geval kosteloos demonteren en neemt hem mee.

Wat is er mogelijk indien u de huurovereenkomst voortijdig wilt beëindigen?
Er zijn situaties waarbij u, als huurder, de huurovereenkomst eerder wilt stoppen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Bij voortijdige opzegging heeft u twee mogelijkheden:

1) Indien u verhuist en de nieuwe bewoners hebben interesse in een huurtoestel, dan kunt u de huurovereenkomst overdragen aan de nieuwe bewoners. Neemt u in dat geval contact op met Feenstra om dat te regelen.

2) De huurovereenkomst met Feenstra biedt u na 48 maanden ook de mogelijkheid om het contract voortijdig te beëindigen. U betaalt in dat geval voor de beëindiging van de overeenkomst aan Feenstra een beëindigingsvergoeding. Wilt u weten wat u moet betalen om uw huurovereenkomst voortijdig te beëindigen? Neem contact op met Feenstra via 088 8455 000.

Heeft u tussen 01 oktober 2016 en 14 oktober 2019 een cv-ketel huurovereenkomst bij Feenstra heeft afgesloten?
Dan heeft u het oude Flexhuur contract met een minimale looptijd van 1 jaar, waarbij u maandelijks kosteloos kunt opzeggen.
Wat gebeurt er na 1 jaar als de huurovereenkomst afloopt? Aan het einde van de huurovereenkomst heeft u 3 opties:

1) Als u niets doet, wordt de overeenkomst stilzwijgend maandelijks verlengd. Hierbij betaalt u nog steeds hetzelfde tarief en kunt u nog steeds maandelijks kosteloos opzeggen.
2) U kunt overstappen naar het nieuwe Feenstra cv-ketel huren. Hierbij kunt u kiezen tussen een 5-jarig en een 1-jarig contract.
3) U kunt het contract beëindigen. In dat geval komt Feenstra de cv-ketel kosteloos demonteren en neemt hem mee.

Tussentijds is dit niet mogelijk. Na de looptijd van 5 jaar kunt u de huurovereenkomst omzetten naar een 1-jarig contract. Andersom geldt hetzelfde; bij een huurovereenkomst met een looptijd van 1 jaar, kunt u pas overgaan op een 5-jarig contract zodra de looptijd van de 1-jarige overeenkomst is verstreken.

Veelgestelde vragen Serviceabonnement omzetting

Wanneer het toestel een leeftijd van 15 jaar (heeft) bereikt wordt het serviceabonnement volgens de geldende algemene voorwaarden omgezet van All in naar Basis. 

Feenstra blijft het toestel periodiek onderhouden en in geval van storing blijft Feenstra u uiteraard van dienst, maar de termijnprijs wordt lager en daarmee wijzigt de dekking van het abonnement:

 • Kosten voor materiaal zijn niet meer gedekt
 • Arbeidsloon in geval van storing wordt voortaan aan u doorberekend.

In dit geval geldt dat het abonnement beëindigd kan worden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. 

Is uw ketel 15 jaar of ouder? In dat geval kunt u als trouwe klant profiteren van € 100,- extra korting bij aankoop van de ketel en kan er al dan niet worden gekozen voor het direct afsluiten van een All-in contract. Geef bij het aanvragen van de offerte aan dat u reeds klant bent bij Feenstra. 

Veelgestelde vragen Indexatie tarieven

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dit heeft ook effect op de kosten die Feenstra maakt.
Op basis van de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt, verhoogt Feenstra jaarlijks de tarieven van haar serviceabonnementen. Hiervoor gebruiken wij de indexreeks “Cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid” van het CBS.

Ja, Feenstra indexeert per 1 januari 2021 haar tarieven met 2,5% op service- en onderhoudsabonnementen.

Indexering van de abonnementstarieven is geen geldige reden om voortijdig uw contract op te zeggen. Zie artikel 7.3 in de voorwaarden voor Feenstra ServiceAbonnementen: ‘De overeengekomen Tarieven kunnen per 1 januari van een kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal het ServiceAbonnement Tarief worden aangepast op basis van de reeks “CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid” van het CBS van het voorafgaande jaar.’ Uiteraard heeft u conform artikel 12.1 altijd het recht om na de minimale looptijd van 1 jaar het Service Abonnement per maand op te zeggen.