CO2-heffing

De CO2-uitstoot van grote bedrijven krijgt een prijs in de vorm van een heffing; de CO2-heffing. De CO2-heffing zorgt er dus voor dat grote bedrijven binnen de Nederlandse industrie een CO2-belasting gaan betalen over een deel van hun broeikasgasuitstoot, om ze zo aan te sporen om minder uit te stoten.