DPL

DPL staat voor Duurzaamheidsprofiel op Locatie.  DPL is een Excel- programma waarmee we de duurzaamheid van een wijk of gebied meten. Gemeenten, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen gebruiken de tool om plannen te optimaliseren, ambities kwantitatief vast te leggen of om het effect van maatregelen in beeld te brengen. Met DPL worden sterke en zwakke punten van een wijk zichtbaar.