Klimaattop

Een topconferentie over de klimaatverandering, waaraan vele landen deelnemen. Niet alleen politici, maar ook vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, wetenschappers en bedrijfsleiders.

Aan de Klimaattop in Polen in 2018 namen 20.000 deelnemers uit 196 landen deel.