Menu

Subsidie zonnepanelen

Als het gaat om zonnepanelen, dan gaan de gedachten al snel naar subsidie. Op dit moment is de subsidiepot voor zonnepanelen leeg. Maar realiseert u zich wel dat zonnepanelen zonder subsidie ook echt rendabel zijn. Natuurlijk is subsidie prettig, maar ook zonder subsidie is het rendement op zonnepanelen uitstekend. Natuur en Milieu berekende het in augustus 2013 weer eens een keer: zonnepanelen genereren voor  particulieren stroom voor zo’n € 0,16 per Wp. De kostprijs van 1 kWh zonnestroom ligt beduidend onder die van 1 kWh groen gewassen grijze stroom (± € 0,23 / kWh). Bovendien ligt die prijs van 1 kWh zonnestroom voor 25 jaar vast. De prijs is immers alleen afhankelijk van de investering, er zijn geen noemenswaardige bijkomende jaarlijkse kosten. Gemiddeld bespaart u in Nederland met negen zonnepanelen 50% van uw elektriciteitsgebruik (bij een gemiddeld gebruik van 3500 kWh).

Subsidie zonnepanelen beschikbaar?

De subsidie voor Zonnepanelen is sinds 2 juli 2012 beschikbaar en vanaf die datum hebben velen particulieren subsidie aangevraagd voor hun zonne-energiesysteem. Voor de meeste mensen is het verkrijgen van overheidssubsidie doorslaggevend bij de aanschaf van zonnepanelen. Agentschap NL, het uitvoeringsorgaan van de subsidieregeling, heeft voor 2012 en 2013 totaal ruim 50 miljoen euro budget beschikbaar gesteld gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Voor 2013 is de subsidieregeling zonnepanelen gesloten. De subsidie voor een zonne-energiesysteem  bestaat normaal gesproken uit 15% korting op de materiaalkosten met een maximum van € 650,-. Meer informatie over de beschikbaarheid van subsidie voor zonnepanelen vindt u het digitale loket van Agentschap NL. Kijk voor meer informatie op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen. 

Lokale subsidies zonnepanelen

Via gemeentes en provincies zijn er vaak ook diverse subsidies voor duurzame aanpassingen aan uw woning te verkrijgen. De subsidies zijn vaak voor energiebesparende maatregelen maar ook voor duurzame energie opwekken zoals zonne-energie. Let goed op of de lokale subsidie in combinatie met de landelijke subsidie gebruikt mag worden. Weten wat u aan subsidie kunt krijgen? Neem contact op met de energiecoördinator van uw gemeente of bekijk de energiesubsidiewijzer.