Subsidies voor duurzaam wonen

Financiering voor duurzame investeringen

Wilt u weten welke financieringsmogelijkheden er zijn om uw duurzame investeringen te bekostigen? Ga naar Energiesubsidiewijzer en vul uw woonplaats in en kijk onder 'Leningen'. U kunt onder andere subsidies en financiering aanvragen voor onderstaande energiebesparende voorzieningen:

subsidie energie besparen

Welke mogelijkheden voor financiering, leningen en subsidies zijn er?

Energiebespaarlening

Energie besparen in huis kan ook wanneer je niet genoeg spaargeld hebt. De energiebespaarlening is in het leven geroepen om Nederlanders te helpen bij het financieren van energiebesparende maatregelen.

De energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente en is bedoeld voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. Bij het Warmtefonds kan een lening worden aangevraagd voor 17 energiebesparende maatregelen zoals isolatie van de woning, dubbele beglazing of een zuinige hr-ketel. Het is mogelijk om een bedrag tot € 25.000 te lenen, met een looptijd van 7 tot 10 jaar. Het rentepercentage hangt af van de gekozen looptijd van de lening.

Sinds juni 2015 kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE) ook een Energiebespaarlening aanvragen. Voorwaarde is wel dat de VvE uit minimaal 10 appartementsrechten bestaan. Het te lenen bedrag is hier uiteraard hoger, namelijk minimaal € 25.000 tot maximaal € 5 miljoen.

Meefinancieren in de hypotheek

Een andere optie is energiebesparende voorzieningen mee te financieren in de hypotheek. Dit is bij meerdere geldverstrekkers mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het meefinancieren mag tot 106 procent van de woningwaarde. Het bedrag dat geleend mag worden wordt bepaald aan de hand van inkomenstoetsing, hierbij blijven investeringen voor energiebesparing tot maximaal € 9.000 buiten beschouwing gelaten. Voorwaarde is een bruto jaarinkomen van minimaal € 32.000 en een afgegeven energieprestatiegarantie voor minimaal 10 jaar. Een financiering kan worden aangevraagd bij je hypotheekadviseur. Deze maatregelen komen vaak in aanmerking voor meefinancieren:

  • HR-ketel
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Zonnecellen
  • Spouwmuurisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • HR++ beglazing

Regionale duurzaamheidslening

Met een duurzaamheidslening leent u bij uw eigen gemeente tegen een aantrekkelijke rente geld voor energiebesparende voorzieningen. Vul in de Energiesubsidiewijzer uw eigen woonplaats in en zie meteen of uw gemeente deze lening aanbiedt.

De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 met een looptijd van 10 tot 15 jaar. De lening is rentevast en u krijgt 3% rentekorting (minimale rentepercentage is 0,5%).

GreenLoans

Met een groene lening van GreenLoans kunt u duurzame investeringen in en om uw huis financieren. De lening kan gebruikt worden voor o.a.:  Zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, vloer- gevel-, dak- en spouwmuurisolatie, een wtw-systeem, HR(e)-ketel, ventilatieroosters, voorzieningen om warmte terug te winnen uit douchewater, palletkachel of biomassaketels en overige energieopwekkende maatregelen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

In 2018 is er € 100,- miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame energie initiatieven. Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor o.a. de aanschaf van warmtepompen, maar ook voor zonneboilers.

De overheid gaat de komende jaren deze duurzame initiatieven stimuleren middels subsidies, zodat huizen en bedrijven minder door gas worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Voor meer informatie:  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer weten over alle mogelijkheden voor financiële regelingen? Lees ons stappenplan om daarin wegwijs te raken.

Stappenplan duurzaam investeren