Menu

Rendement zonnepanelen

Hoe werkt een zonnepaneel?

Met zonnepanelen kan zonlicht direct in elektriciteit worden omgezet. Dit proces noemen we het fotovoltaïsch effect. De officiële benaming voor een zonnepaneel is kortweg ‘PV-paneel’, naar het Engelse ‘photovoltaics’. Een PV-paneel bestaat uit vele kleine zonnecellen die met elkaar verbonden zijn. Elke zonnecel is opgebouwd uit flinterdunne laagjes halfgeleidend materiaal waartussen – onder invloed van het zonlicht – een spanningsverschil ontstaat. Een omvormer geeft de opgewekte zonne-energie door aan het elektriciteitsnet.

Wat is de opbrengst van zonnepanelen?

Het vermogen van zonnepanelen drukken we uit in wattpiek (Wp). De panelen in onze Zon Rendement-pakketten hebben een maximaal vermogen van 300 wattpiek per stuk. Dit wordt bereikt onder optimale weersomstandigheden. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 3.250 kWh per jaar. Een zonnepaneel met 1 wattpiek (Wp) heeft een gemiddelde opbrengst van 0,85 kilowattuur (kWh/jaar). Met de wens om ongeveer 70% van het energieverbruik zelf op te wekken, kan worden gekozen voor een zonnestroominstallatie met 10 zonnepanelen van 300 Wp.

De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van: 

1. De hellingshoek van uw dak

Een zonnepaneel in Nederland levert de hoogste opbrengst wanneer het een hellingshoek van 30-40° heeft. Bij een hellingshoek van ongeveer 20° of juist 50° daalt de opbrengst van zonnepanelen ongeveer 10%. Ook bij een plat dak moet installatie zorgvuldig gebeuren, om slagschaduw te voorkomen.

2. De richting van uw dak

Op optimale opbrengst ontstaat als de zonnepanelen gericht zijn op het zuiden. Zijn ze gericht op het zuidoosten of zuidwesten, dan valt de opbrengst ongeveer 10% lager uit. Wanneer uw zonnepanelen gericht zijn op het oosten of westen, brengen ze ongeveer 20% minder op dan in de ideale situatie.

3. Zoninstraling en schaduw

De hoeveelheid zonlicht die op uw panelen valt, bepaalt grotendeels de opbrengst. Volle zonneschijn levert natuurlijk het meeste op. Maar ook bij bewolking werkt een zonnepaneel. Valt er echter schaduw op een zonnepaneel, bijvoorbeeld van bomen of gebouwen, dan loopt het rendement terug. Is dit zonnepaneel in serie verbonden met andere zonnepanelen, zal ook van die andere panelen het rendement teruglopen. Houd dus rekening met schaduwval. Hoewel zonlicht het meeste oplevert, is té warm ook niet goed. Als zonnepanelen te heet worden, heeft dat een negatieve invloed op de hoeveelheid stroom die opgewekt kan worden. Daarom kan een zonnige lentedag soms meer stroom opleveren dan een snikhete zomerdag.

De rol van een omvormer in het rendement van zonnepanelen

De omvormer kan het verschil maken tussen een acceptabel en een goed rendement van zonnepanelen. De omvormer bepaalt namelijk hoeveel energie van de zonnepanelen opgewekt wordt bij verschillende soorten weersomstandigheden. Van de omvormer wordt veel gevraagd omdat hij bij elk type weer goed moet presteren voor het beste resultaat. Een goede omvormer kan daardoor leiden tot wel 15% meer rendement.

EU rendement versus maximale rendement

Bij het kiezen van een omvormer moet u niet alleen kijken naar het Europese rendement, maar ook naar het verschil tussen het Europese en het maximale rendement. Hoe kleiner dit verschil, hoe hoger het rendement van de zonnepanelen in alle omstandigheden. Het Europese rendement (EU rendement) is er om de beoordeling van het rendement van een omvormer vergemakkelijken. In een EU rendementsmeting wordt de gehele vermogens range van een omvormer gemeten (5, 10, 20, 30, 50 en 100%) en daar wordt een gewogen rendementspercentage aan gegeven. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de omvormer ongeveer de helft van de tijd 50% van het maximale vermogen en één vijfde van de tijd op 100% van zijn vermogen presteert. 

Lange termijn rendement van een omvormer

Bij het kiezen van een goede omvormer moet er niet alleen gekeken worden naar de garantieperiode, maar voornamelijk op levensduur. Over het algemeen is het zo dat Europese fabrikanten een relatief korte garantie geven (i.v.m. de regelgeving) maar een lange levensduur kunnen borgen van omvormers. Niet-Europese fabrikanten geven liever lange garanties met een bij de garantie passende levensduur. Feenstra adviseert u altijd het prijsvoordeel tegen uw eigen kwaliteitseisen aan te leggen.

Monitoring van het rendement van zonnepanelen

Door de installatie onafhankelijk van de omvormer te monitoren voorkomt u verrassingen achteraf. Als de omvormer uitstaat of niet goed presteert, kunt u daar beter snel achter komen. U kunt dit zelf doen, of laten doen door Feenstra. Door het zelf te doen ontwikkelt u een gevoel, wat de installatie op een mooie dag zou moeten doen en wat hij daadwerkelijk doet. Dit is niet alleen leuk, maar ook erg nuttig. Feenstra plaatst bij iedere installatie een kWh meter om u een onafhankelijk beeld te geven van de opbrengst van de zonne-energie installatie.

Reinigen zonnepanelen

Het schoonmaken van de zonnepanelen kunt u in principe zelf doen, mits het veilig kan natuurlijk. De reguliere reiniging van de panelen is nodig om de productie op pijl te houden. Feenstra adviseert daarom om één keer per jaar de zonnepanelen schoon te maken van ontkalkt water (demi-water), dat levert 2 à 3% meer productie op per jaar. Ook is het belangrijk de panelen van stof te ontdoen en vogelpoep weg te halen. Dit verlaagt namelijk al snel het rendement van uw paneel. Als u uw zonnepanelen gaat schoonmaken, gebruik dan een zachte spons, warm water (niet te hard) en een speciaal reinigingsmiddel voor zonnepanelen (geen algemeen reinigingsmiddel). Belangrijk bij de reiniging is om nooit schuursponsjes of schoonmaakmiddelen te gebruiken die het glas kunnen beschadigen. Ook een hoge drukspuit mag nooit gebruikt worden. Dan is er kans dat er water tussen de cellen en het glas terecht komt.

Hoeveel CO2-uitstoot voorkomt u?

Een paneel van 300 Wp levert ongeveer 255 kWh per jaar op. Daarmee voorkomt u de uitstoot van ongeveer 117 kg CO2 per jaar (0,46 kg x 255 kWh). Met een Zon Upgrade Plus-pakket van tien zonnepanelen bespaart u dus zo’n 1380 kg CO2. Dit staat ongeveer gelijk aan ruim 10.397 kilometer rijden in een kleine personenauto. Ieder jaar opnieuw.

rendement zonnepanelen