Het rendement van zonnepanelen is van meerdere factoren afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan het vermogen van de panelen, de kwaliteit van de omvormer, de hoeveelheid panelen die er op het dak liggen, maar ook de hellingshoek van het dak en de aanwezige schaduw speelt een rol.

Dankzij de relatief lage aanschafprijs van een zonne-energiesysteem en de hoge opbrengst, kopen steeds meer mensen zonnepanelen en besparen zo op hun energierekening. Het rendement van zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6% op een spaarrekening. In ongeveer 7 jaar verdient u de investering terug.

Zonnepanelen prijzen vergelijken

Zonnepanelen rendement

Hoe meer kilowattuur (kWh) zonnepanelen opwekken, hoe hoger het rendement van uw panelen. Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Kwalitatief hoogstaande panelen hebben meer Wp, en zorgen dus voor meer rendement. De daadwerkelijke opbrengst van zonnepanelen is echter van meerdere factoren afhankelijk.

  • Uitsluitend kwaliteit pv-panelen
  • Altijd inclusief schouw en installatie
  • Minimaal 12 jaar garantie
  • In 1 dag geïnstalleerd

De opbrengst van zonnepanelen berekenen in kWh

U kunt de opbrengst van zonnepanelen berekenen door het totaal aantal wattpiek (Wp) van uw zonnepanelen te vermenigvuldigen met 0,85 kilowattuur (kWh). Dit is namelijk de gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel met 1 wattpiek per jaar.

Een voorbeeld van een berekening: als u een zonnepaneel van 300 wattpiek heeft, brengt dit jaarlijks 255 kWh op (0,85 x 300 = 255). Als u 10 zonnepanelen heeft, is de opbrengst van uw zonnepanelen dus 2550 kWh (10 x 255 = 2550). Aangezien een gemiddeld huishouden in Nederland zo'n 3.250 kWh per jaar aan elektrische energie verbruikt, wekken deze panelen dus 78% van de gemiddeld benodigde energie op.

Zonnepanelen opbrengst per maand

Omdat de opbrengst van zonnepanelen per maand flink kan verschillen onder invloed van het weer, is het verstandiger om te kijken naar de zonnepanelen opbrengst per jaar. Wilt u een globaal beeld van de maandelijkse opbrengst van uw panelen? Dan kunt u de opbrengst per jaar door 12 delen om het gemiddelde per maand te berekenen.

Zijn zonnepanelen rendabel?

Of zonnepanelen rendabel zijn, hangt af van verschillende factoren. Naast het vermogen speelt bijvoorbeeld mee hoeveel panelen u heeft, hoe ze geplaatst zijn en hoeveel zon ze opvangen. Feenstra adviseert om tenminste 6 panelen te plaatsen. Vanaf dit aantal weegt de opbrengst van de panelen snel op tegen de investering. Doordat zonnepanelen steeds geavanceerder worden, brengen ze meer op, en worden ze dus steeds rendabeler.

Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door:

#1 Soort en vermogen

Het begint allemaal met het vermogen per zonnepaneel. Dit wordt uitgedrukt in wattpiek (Wp). De zonnepanelen in de pakketten van Feenstra hebben een maximaal vermogen van 360 wattpiek per stuk, dat wordt bereikt onder optimale omstandigheden. Feenstra heeft uitsluitend kristallijnen zonnepanelen in haar assortiment, die het hoogste vermogen per vierkante meter genereren.

Zonnepanelen vergelijken

#2 Omvormer en power-optimizers

De omvormer zorgt ervoor dat de stroom die de zonnepanelen opwekken, bruikbaar is voor de apparaten in huis. Ook meten ze de opbrengst van het systeem én zorgt de omvormer ervoor dat de zonnepanelen op hun maximale vermogen kunnen presteren. Standaard worden er string-omvormers geïnstalleerd. In geval van schaduw kunnen er ook power-optimizers geplaatst worden voor een hogere opbrengst per paneel.

#3 Zonlicht en schaduw

Bij volle zonneschijn leveren zonnepanelen het hoogste rendement op, maar ook bij bewolking werkt een zonnepaneel. Bij schaduw loopt het rendement echter wel terug. Is dit zonnepaneel in serie verbonden met andere zonnepanelen, dan zal ook het rendement van de andere panelen teruglopen. Hoewel zonlicht het meeste oplevert, is té warm ook niet goed. Als zonnepanelen te heet worden, heeft dat een negatieve invloed op de hoeveelheid stroom die opgewekt kan worden. Daarom kan een zonnige lentedag soms meer stroom opleveren dan een snikhete zomerdag.

#4 De hellingshoek van uw dak

Een zonnepaneel in Nederland levert de hoogste opbrengst wanneer het een hellingshoek van 30-40° heeft. Bij een hellingshoek van ongeveer 20° of juist 50° daalt de opbrengst van zonnepanelen ongeveer 10 procent. Bij een plat dat kan het zijn dat de pv-panelen niet op het zuiden gericht worden om zo meer panelen op het dak te plaatsen of mooi langs de dakrand te kunnen leggen. Ook hierbij moet installatie zorgvuldig gebeuren, om slagschaduw van bijvoorbeeld schoorsteenpijpjes te voorkomen. 

#5 De richting van uw dak

De beste opbrengst ontstaat als zonnepanelen gericht zijn op het zuiden. Zijn ze gericht op het zuidoosten of zuidwesten, dan valt de opbrengst ongeveer 10% lager uit. De opbrengst van zonnepanelen die oostelijk gericht of westelijk gericht zijn, is ongeveer 20% lager dan die van panelen die pal op het zuiden liggen.

#6 Regio

Locaties in het westen kunnen jaarlijks wel 10% meer zonuren opleveren dan in het oosten. Daarbij geldt ook dat het aantal zonuren dicht bij de zee groter is dan verder van de zee af. Dit betekent overigens niet dat zonnepanelen in het oosten van het land niet rendabel zijn, alleen levert het zonne-energiesysteem in het westen iets meer op.

#7 Leeftijd panelen

Zonnepanelen hebben een levensduur van minstens 25 jaar. Door slijtage vermindert het rendement jaarlijks wel met zo'n 0,7%. Met minimaal 12 jaar garantie op het materiaal verzekert de fabrikant u tenminste 80% van het oorspronkelijke vermogen. Door middel van de Zon Prestatie Check kunt u kijken of uw zonnepanelen nog naar behoren presteren en worden er metingen aan het vermogen verricht.

#8 Vuil en onderhoud

Vuil heeft een negatief effect hebben op het rendement van zonnepanelen. Het meeste vuil wordt automatisch van uw zonnepanelen afgespoeld tijdens een regenbui, maar toch blijft er altijd iets achter. Feenstra adviseert daarom om minimaal één keer per jaar in het voorjaar de zonnepanelen schoon te maken. Dit levert 2 à 3% meer productie per jaar op.

Opbrengst zonnepanelen terugleveren

Doorgaans wordt zo'n 78% van het totale energieverbruik door zonnepanelen opgewekt, de rest van de stroom komt van het elektriciteitsnet. De stroom die u opwekt wordt weggestreept tegen de stroom die u afneemt van de leverancier. Dit wordt salderen genoemd, en kan honderden euro’s per jaar schelen op uw rekening.

Voor de stroom die u meer opwekt dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding. Deze vergoeding voor het terugleveren van de opbrengst van uw zonnepanelen is lager dan de prijs die u moet betalen voor stroom die u afneemt van uw energieleverancier.

Hoeveel CO2-uitstoot voorkomt u met zonnepanelen?

Een paneel van 300 Wp levert ongeveer 255 kWh per jaar op. Daarmee voorkomt u de uitstoot van ongeveer 117 kg CO2 per jaar (0,46 kg x 255 kWh). Met een pakket van tien zonnepanelen bespaart u dus zo’n 1380 kg CO2. Dit staat ongeveer gelijk aan ruim 10.397 kilometer rijden in een kleine personenauto. Ieder jaar opnieuw.

Zonnepanelen advies

zonnepanelen opbrengst

Onze certificeringen voor zonne-energie

  • Zonnekeur Feenstra
  • VCA veiligheids checklist aannemers
  • Kiwa gecertificeerd OHSAS 18001
  • Install Q