Energietransitie

 De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte).

 

Lees hier meer over de energietransitie