Grijze energie

Grijze energie is alle elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen. Bij het opwekken elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu.

Een van die gassen is CO2. Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat wij steeds minder gebruik zullen gaan maken van fossiele brandstoffen.

 Lees hier meer over fossiele brandstoffen