Wordt waterstof de opvolger van het aardgas?

Waterstof in uw woning

 • 17/12/2020 1:10pm
 • 24
 • 5 min.
 • Feenstra nieuwsredactie

Het afscheid van ons aardgas komt iedere dag dichterbij. Hoe lang het gaat duren weet niemand precies, maar dát we afscheid gaan nemen van het aardgas is vrijwel zeker. Volgens deskundigen kan het op sommige locaties snel gaan, omdat het duurzame alternatief er al is: waterstof! Wordt het straks heel gewoon om uw woning te verwarmen met waterstof? Of is het een luchtkasteel? In dit artikel praten we u bij over de kansen van waterstof om de opvolger te worden van het aardgas.

Waterstof door aardgasleidingen

In Nederland ligt een enorm netwerk aan gasleidingen. Die bestaande infrastructuur zou in het voordeel kunnen zijn van waterstof als kandidaat om het aardgas te vervangen. Maar dan moeten we natuurlijk wél zeker weten dat de leidingen waar nu nog aardgas doorheen gaat, geschikt zijn voor het vervoeren van waterstof. Daar wordt aan gewerkt. In een straat met sloopwoningen in Uithoorn hebben Feenstra en netbeheerder Stedin* in 2020 het transport van waterstof toegepast in bestaande leidingen. Daarbij is kritisch gekeken naar wat er met het waterstofgas gebeurt bij koppelingen en aansluitingen. Niet alleen in de hoofdleiding, die door de straat loopt, maar óók in de leidingen die de woning in gaan. In de woningen zijn waterstofketels geplaatst en in gebruik genomen. Terwijl de ketel met behulp van de bestaande radiatoren het huis verwarmde, controleerde Feenstra de leidingen op eventuele lekkages. De resultaten van de test waren positief; alles wijst erop dat de bestaande aardgasleidingen zonder grote aanpassingen geschikt zijn voor waterstof.

* Aan het project in Uithoorn werkten ook woningcorporatie Eigen Haard, energieconsultant DNV GL, de gemeente Uithoorn en de cv-ketelfabrikanten Remeha en Nefit Bosch mee.

Gerelateerd
waterstof of aardgas

De ombouw van aardgas naar waterstof: voor het eerst in de bebouwde omgeving

Lees meer

Wat zijn de voordelen van waterstof?

Daar kunnen we kort over zijn. Het verbranden van waterstof draagt niet bij aan de opwarming van de aarde. Bij de verbranding van waterstofgas komt namelijk alleen waterdamp vrij en géén CO2. Helaas geldt dat nog niet voor de productie. Op dit moment wordt veel waterstof gemaakt uit aardgas. Daarbij komt veel CO2 vrij. Pas wanneer de productie mogelijk is met windenergie of zonne-energie, is waterstof werkelijk een duurzaam alternatief. Waterstof heeft ook een belangrijk praktisch voordeel. Gaan we inderdaad gebruikmaken van de huidige aardgasleidingen, dan hoeven de straten en stoepen niet te worden opengebroken om de leidingen te vervangen.

Nog even geduld

Waterstof is geen energiedrager waar we al binnenkort plezier van hebben. Vóór 2030 zit het grootschalig verwarmen van huizen met waterstof er niet in. Dát is wat we keer op keer horen en lezen. Jan Wijbenga, commercieel manager bij Feenstra, kijkt er anders tegenaan.

Voor toepassing op grote schaal moeten we inderdaad nog even geduld hebben, maar ik zie heel wat interessante initiatieven waar we echt geen tien jaar meer op hoeven te wachten.

Jan Wijbenga, commercieel manager bij Feenstra

Eén daarvan is te vinden in Hoogeveen. Als alles volgens plan verloopt, wordt daar in de tweede helft van 2021 Nijstad-Oost gebouwd. Van de 100 woningen in de nieuwe wijk krijgen er ongeveer 80 een waterstofketel. In de eerste fase zal de waterstof worden aangevoerd en dichtbij de wijk worden opgeslagen. Daarna moet het waterstofgas lokaal worden geproduceerd, speciaal voor Nijstad-Oost. Tegelijkertijd wordt náást de nieuwe wijk in een aantal bestaande woningen de gaslevering vervangen door waterstof. In die huizen maakt de huidige aardgasketel dus plaats voor een waterstofketel. Daarnaast stappen de bewoners over van een gasfornuis naar koken op inductie.

Waterstof bijmengen

Aardgas zal zeker niet van de ene op de andere dag plaatsmaken voor waterstof. Neemt de productie van waterstof de komende jaren toe, dan kan de introductie van waterstof als brandstof voor de centrale verwarming stap voor stap plaatsvinden. Het is denkbaar dat al de komende jaren op sommige plaatsen het gas voor een klein deel zal bestaan uit waterstof. Het aardgas wordt dan ‘bijgemengd’ met waterstof. Nog niet iedere cv-ketel is daar geschikt voor. Voordat het zover is, zal er dus voor de bestaande cv-ketels een oplossing moeten komen.

Kies nu al voor een gecertificeerde ketel

Staat u voor de aankoop van een nieuwe cv-ketel? Dan doet u er verstandig aan om in ieder geval te kiezen voor een ketel die gecertificeerd is voor de bijmenging van waterstof. Zo’n ketel is namelijk nu al geschikt voor aardgas waaraan maximaal 20% waterstofgas is toegevoegd. Wordt er geen waterstof bijgemengd, dan werkt de gecertificeerde cv-ketel uiteraard ook prima. Diverse fabrikanten leveren cv-ketels die gecertificeerd zijn voor bijmenging van waterstof.

De waterstofketel

Wanneer er alleen nog waterstof onze woning binnenkomt, dan is daar een ander type cv-ketel voor nodig. In proefprojecten zijn de eerste speciale waterstof-cv-ketels al geplaatst. Ze zien er min of meer hetzelfde uit als de cv-ketel die u gewend bent. Ook de prijs zal straks ongeveer gelijk zijn aan die van een cv-ketel op aardgas.

Wooncomfort met waterstof

Een cv-ketel die waterstof verbrandt levert precies dezelfde warmte als een aardgasketel. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat het water dat naar de radiatoren stroomt, dezelfde temperatuur heeft als u gewend bent. Aan het comfort in huis merkt u dus geen verschil tussen aardgas en waterstof.

Koken op waterstof

Koken op waterstof is technisch mogelijk, maar niet met uw bestaande gasfornuis. Of er in de toekomst in de Nederlandse keukens een waterstofgasfornuis zal staan, is heel twijfelachtig. Het is logischer om voor het koken over te stappen van aardgas naar een van de vormen van elektrisch koken.

De prijs van waterstof

Op dit moment ligt de prijs van waterstof 20% tot 40% hoger dan die van aardgas. Maar we hebben nu nog voornamelijk te maken met ‘grijze’ waterstof, die niet duurzaam geproduceerd wordt. Die waterstof zal straks zeker niet door de leidingen gaan om als brandstof te dienen voor uw cv-ketel. Daarmee lossen we het klimaatprobleem namelijk niet op. Over de prijs van ‘groene’ waterstof (geproduceerd met wind- of zonne-energie) is nu nog niets met zekerheid te zeggen. De verwachting is wel dat door grootschalige productie de prijs van groene energie in de loop van de jaren zal dalen.

Gerelateerd
Energietransitie Duurzaam Groene Stroom

Hoe groen is groene stroom? Feiten en fabels

Lees meer

Wie gaat het waterstofgas leveren?

Voorlopig is het gebruik van waterstof voor het verwarmen van huizen nog in een pril stadium. In de projecten waarin we nu waterstof in woningen toepassen, heeft de bewoner te maken met één leverancier. Pas in de toekomst kunnen we denken aan een situatie waarin er een keuze bestaat uit verschillende leveranciers, zoals dat nu voor aardgas het geval is.

Waterstof is één van de toekomstplannen

De energietransitie bestaat uit diverse plannen, technieken en maatregelen. We zullen niet van fossiele brandstoffen kunnen overstappen op één duurzaam alternatief. Ook waterstof is dus niet dé oplossing. Het kan wél een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstelling in het Klimaatakkoord: een CO2-neutraal land in 2050. Waterstof is één van de stukjes in een ingewikkelde puzzel. Martien van Dijk houdt zich bij cv-ketelfabrikant Remeha intensief bezig met waterstofprojecten. Ook hij ziet waterstof als een onderdeel van de totale oplossing:

Wij zien voor de gebouwde omgeving drie sporen om de uitstoot van CO2 terug te dringen: elektrisch, warmtenetten en groene gassen. Waterstof hoort bij die laatste categorie. Afhankelijk van het moment, de plaats en de omstandigheden zal één van die oplossingen in een straat of wijk worden toegepast.

Gerelateerd
Energietransitie starten

Begin zélf met de energietransitie

Lees meer

Is voor waterstof een verbouwing nodig?

Het lijkt erop dat onze bestaande gasleidingen geschikt zijn voor de aanvoer van waterstof. Dat betekent dat kleine aanpassingen voldoende zullen zijn om in uw huis te kunnen overstappen van aardgas naar waterstof. Een verbouwing is dus niet nodig. Als het eenmaal zover is, heeft u wél een andere cv-ketel nodig.

Hydrogenium

Wat waterstof is, hebben we in Zorgeloos Wonen al eens uitgelegd. Waterstof is een energiedrager en géén energiebron. Wanneer we het over waterstof hebben, bedoelen we eigenlijk waterstofgas, ofwel H2. (De H staat voor Hydrogenium en de 2 geeft aan dat waterstofgas bestaat uit twee-atomige moleculen.) H2 is een gas zonder kleur, smaak of reuk. Op aarde komt waterstofgas alleen voor als onderdeel van een verbinding met een ander chemisch element. Dat andere element is meestal zuurstof. H2 verbindt zich dan met O tot H2O. In gewoon Nederlands: water.

Poll

Zou u een waterstofketel in uw woning willen?

Wat vindt u van dit artikel?


Meer over deze tags


Plaats reactie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Reacties

 • Gjalt Dupon 26 dagen geleden

  Gravatar for Gjalt Dupon

  Prima opzet, maar..... Er wordt voorbijgegaan aan bewerkingen die waterstof kan ondergaan: Er kan diesel van worden gemaakt, evenals methaan, propaan, butaan enzovoort. Dat zijn gassen waar we veel makkelijker wat mee kunnen dan met zuivere waterstof. De grap is dat de koolstof nodig voor die bewerking uit de atmosfeer kan worden gehaald. Nog veel logischer en makkelijker is die koolstof uit bv een industrieële schoorsteen te halen. Dan ben je al aan een koolstof kringloop bezig!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • jab de kroon 26 dagen geleden

  Gravatar for jab de kroon

  ik ben eigenlijk geen lief hebber van aardgas en kan niet wachten dat het er uit is.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • T. Verheijen 26 dagen geleden

  Gravatar for T. Verheijen

  De energiedichtheid van waterstofgas is 1/3 van aardgas. Er moet dus in volume 3x zo veel waterstof worden geproduceerd, dat is een onhaalbare hoeveelheid. Waterstof produceren uit aardgas is erg inefficient omdat je 20 tot 30% van de energie in het gas niet gebruikt, ofwel dat er 20 tot 30% meer CO2 vrijkomt voor dezelfde hoeveelheid warmte, als tussenoplossing dus niet echt slim. Een gemiddelde woning zal ca. 4x meer energie gebruiken als het met waterstof wordt verwarmd dan dezelfde woning nu.Ter vergelijking: een warmtepomp kan in het gunstigste geval het energieverbruik halveren.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Hanniman 26 dagen geleden

  Gravatar for Hanniman

  Waterstof kun je in de toekomst zelf maken met zonnepanelen. Een deel van de zonne-energie wordt gebruikt voor stroom en de rest voor waterstof. Lees bijgevoegd artikel.
  https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/kuleuven-waterstofpaneel-martens-bosserez
  Tot die tijd kan men met het relatieve schone aardgas , waterstof maken in fabrieken, waarbij de CO2 wordt afgevangen en ondergronds wordt opgeslagen. Alle problemen in twee keer opgelost!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • D.Siemensma 26 dagen geleden

  Gravatar for D.Siemensma

  Interessant. Graag op de hoogte houden.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Kees Duijs 26 dagen geleden

  Gravatar for Kees Duijs

  Hallo,
  Bestaan er geen kleine waterstof vormers voor de particulier. Zodat je met je zonnepanelen je eigen waterstof produceert?

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Hanniman Kees Duijs 26 dagen geleden

   Gravatar for Hanniman

   https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/kuleuven-waterstofpaneel-martens-bosserez

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Gerard Bart 27 dagen geleden

  Gravatar for Gerard Bart

  Verstoken van aardgas of waterstof in een cv-ketel is een niet zuinige manier van omgaan met onze energiebronnen. Als je b.v. waterstof eerst omzet in elektriciteit en vervolgens met een warmtepomp
  daarmee de benodigde warmte produceert ben je energetisch veel zuiniger uit. Gezien de problemen met de productie van voldoende groene waterstof is dat een bittere noodzaak. Zo'n eenheid heeft nog als voordeel dat je kunt inspelen op een wisselende verhouding in de benodigde warmte en elektriciteit.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Sergio 27 dagen geleden

  Gravatar for Sergio

  Het stuit me tegen de borst dat Feenstra mee gaat in het waterstof sprookje. Waterstof gaat NOOIT onze huizen in stromen (anders dan een paar test locaties).
  Bij het maken van waterstof gaat zo'n 75% van de energie die je er instopt verloren. Die energie moet worden gemaakt door gas of een andere vorm van energie. Tot 2060 is er GEEN overcapaciteit van groen gemaakte energie. Dus alles wat we groen produceren gaat de eerst komende 40 jaar gewoon op aan normaal verbruik.

  Door dit soort mythes in stand te houden (net als de biomassa mythe) geeft Feenstra het idee dat we goed bezig zijn in Nederland. Dat zijn wij niet. We lopen hopeloos achter en zijn het slechtste jongetje van de klas.

  Ik verzoek Feenstra vriendelijk, docht dringend, te stoppen met het uitkramen van dit soort onzin.

  Voor iederen die echt wil weten hoe het zit: http://waterstofgate.nl/

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Sergio Sergio 26 dagen geleden

   Gravatar for Sergio

   Ik ben juist heel goed op de hoogte. Alleen belanghebbenden uit de olie industrie zien waterstof nog zitten voor consumenten. De enige rol voor waterstof is in de zware industrie. Als u aan deze discussie mee wilt doen, dan nodig ik u uit om de wetenschap te laten spreken, in plaats van inhoudsloos te roepen dat ik niet op de hoogte ben. Ik vermoed dat u belangen heeft in de olie industrie, zo niet, dan is het tijd dat u wat aan uw educatie doet op dit gebied. Begin bij deze video, die het heel knap uitlegt.
   https://www.youtube.com/watch?v=f7MzFfuNOtY

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Sergio Sergio 26 dagen geleden

   Gravatar for Sergio

   Ik ben juist heel goed op de hoogte. Alleen belanghebbenden uit de olie industrie zien waterstof nog zitten voor consumenten. De enige rol voor waterstof is in de zware industrie. Als u aan deze discussie mee wilt doen, dan nodig ik u uit om de wetenschap te laten spreken, in plaats van inhoudsloos te roepen dat ik niet op de hoogte ben. Ik vermoed dat u belangen heeft in de olie industrie, zo niet, dan is het tijd dat u wat aan uw educatie doet op dit gebied. Begin bij deze video, die het heel knap uitlegt.
   https://www.youtube.com/watch?v=f7MzFfuNOtY

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bicknese Sergio 26 dagen geleden

   Gravatar for Bicknese

   U bent duidelijk niet op de hoogte van feiten. Mogelijk steunt u alternatieve plannen en voelt u zich bedreigd door deze ontwikkelingen. Auto's op batterijen zijn ook een tijdelijk verschijnsel, totdat waterstof in voldoende mate en groen geproduceerd kan worden. Laat u niet misleiden.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Bicknese Sergio 26 dagen geleden

   Gravatar for Bicknese

   U bent duidelijk niet op de hoogte van feiten. Mogelijk steunt u alternatieve plannen en voelt u zich bedreigd door deze ontwikkelingen. Auto's op batterijen zijn ook een tijdelijk verschijnsel, totdat waterstof in voldoende mate en groen geproduceerd kan worden. Laat u niet misleiden.

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Walter Slotboom 27 dagen geleden

  Gravatar for Walter Slotboom

  Een duidelijk verhaal over (ontwikkelingen op gebied van) waterstof. Er is een onuitputtelijke bron, (bijna) schoon op te wekken en het 'rest afval' is ook schoon. Waterstof vormt voor mij een prima alternatief voor gas, biomassa en stroom vretende elektrische verwarming. Het huidige gas netwerk blijkt bruikbaar, dus de infrastructuur ligt er al. Straks kunnen we misschien ook wel onze waterstof auto aan huis voltanken!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Sergio Walter Slotboom 27 dagen geleden

   Gravatar for Sergio

   Nee, dat is het niet. Alleen voor de Shell's van deze wereld is dit een goed alternatief voor hun business model. Voor de planeet is het een bijzonder slechte oplossing.
   http://waterstofgate.nl/

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

 • Groener 27 dagen geleden

  Gravatar for Groener

  De vooringenomenheid van Feenstra t.a.v. waterstof stoort mij. Waterstof is geen goed alternatief en het hele verhaal is gewoon geldklopperij.

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  • Walter Slotboom Groener 27 dagen geleden

   Gravatar for Walter Slotboom

   Ik ben erg benieuwd naar de onderbouwing van uw stelling. Waar(om) vindt u Feenstra vooringenomen, waarom is waterstof geen goed alternatief en geldklopperij? Kunt u hier een toelichting geven?

   Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de voorwaarden van Google zijn van toepassing.